incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

İsa Kimdir?
Bu soru insanlar için en önemli bir sorudur. Toplam 12artikeller, 1inci sayfadır / 1sayfalar
artikel göster     
ad   musa
başlık   GÜÇLÜ ETKİ

GÜÇLÜ ETKİ

İSA 'NIN YAŞAMI DÜNYAYI NASIL ETKİLEDİ?
İSA 'NIN DEĞİŞTİRDİĞİ GİBİ, HİÇ KİMSE DÜNYAYI DEĞİŞTİREMEDİ.

   Tarih boyunca İsa'nın insanlar üzerindeki etkisi asla aşılamamıştır. Hiç bir büyük lider kendini izleyenler üzerinde bu kadar çok olumlu değişikliklere ilham kaynağı olamamıştır. İsa'nın yükselişini görenler tamamıyla değişmişlerdir. Hayata bakışları sonsuza kadar farklılaşmıştır. İnançlarını desteklemek için herhangi bir zorlukla, eziyetle ya da ölümle bile yüzleşmekten kaçınmazlar. Çoğu yaşamlarını başkalarına hizmet için adamıştır; kendi şahsi isteklerini ve ihtiyaçlarını önemsemeksizin…

   İlk Yüzyıl Hıristiyanları

   İsa'nın çarmıha gerilmesini izleyen zamanda, öğrencileri dağılmışlardı. Kendilerini kurtarmak için O'nu Getsemani bahçesinde yüzüstü bırakmışlardı. Fakat tekrar yaşam bulmuş İsa ile karşılaşınca tümüyle değişmişlerdi. Birdenbire İsa'nın hayatını dünyaya anlatmak için bir istekle dolmuşlardı. Çoğu işkence gördü ve öldürüldüler, sadece İsa'nın yaşadığını ilan ettikleri için.
   Şüpheciler ve düşmanlar da şekil değiştirmişlerdi. İsa'nın kardeşi olan Yakup da O' nun özel biri olduğunu düşünemiyordu. Fakat O' nun dirilişinden sonra Yakup sadece inanmakla kalmayıp Kudüs şehrinin Kilise lideri olarak görev yaptı ve 62 yılında şehit oldu.
   Tarsuslu Saul, o çağ Hıristiyanlarının bir nevi işkenceci şefiydi. İnsanları zindanlara atıyordu. Hıristiyanlar inançlarından dönmemişken Saul da onların lideriydi. Fakat Şam'a dönerken yolda İsa ile karşılaşarak dramatik bir değişime sahip oldu ve o eski Hıristiyanlık düşmanı Saul, bu inancın asıl tanıtımcısı konumundaki Pavlus'a dönüştü. Yahudi topluluğundaki prestijli konumundan ayrıldı ve Roma İmparatorluğu sınırlarınca İsa'nın sevgisini paylaşmak için türlü işkence ve sıkıntıya katlanarak gezgin bir elçi olarak hizmet etti.
   Romalı vali Plinius Secundus bir yazısında; Hıristiyanların her ne pahasına olursa olsun gerçeği sevdiklerini belirtmişti. Onlara İsa'yı lanetleyip reddetmeleri için emir verip işkence etmesine rağmen onların sıkı bir bağılılıkla asla kötü eylemler, hırsızlık, zina yapmamalarına, asla Söz'ü saptırmamalarına, hilekarlıkta bulunmamalarına ve bir güveni inkar etmemelerine sürekli olarak hayret etmiş ve etkilenmiştir.
   Yüzyıllardan beri gerçek Hıristiyanlar, Nasıralı İsa tarafından oluşturulan gerçek ve sevginin standartlarının parıldayan birer örneği gibi tüm dünyada yer almışlardır.

   Tarihçi Philip Schaff, İsa'nın sahip olduğu çok büyük etki hakkında dünyanın sonradan ortaya çıkan tarihi ve kültürü üzerine şu açıklamada bulunmuştur: " Bu Nasıralı İsa, parasız, silahsız ve bilimi kullanmaksızın İskender, Sezar, Muhammet ve Napolyon 'dan çok daha fazla sayıda insana hükmetmiştir. O, tüm felsefecilerin ve bilginlerin oluşturduğundan daha çok ışığı insanlık ve kutsallık üzerine saçmış, okullardaki tekdüzelikten uzak, yaşam hakkında daha önce hiç bahsedilmemiş sözler söylemiş, bir şair ya da konuşmacının yapabileceğinden çok daha öte etkiler yaratmış, bir tek basit satır dahi yazmadan tüm o bilinen eski ve yeni çağların önemli şahıslarından daha çok eylem gerçekleştirmiş ve vaaz, tartışma, yol-yöntem çalışmaları ve övgü şarkıları vermiştir."

   Günümüzdeki Hıristiyanlık

   İsa'nın gücünün herhangi bir zaman ve yer sınırı yoktur. Günümüzde pek çok şüpheci kendilerini ilk çağdaki inanlıların tam benzerleri oldukları konusunda ikna edilmişlerdir. Örneğin; Lew Wallace, edebi yazın konusunda bir dahi olan bu şahıs, bir ateist olarak ta tanınmıştı. İki yıl boyunca sürekli, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen kütüphanelerinde Hıristiyanlığı ortadan kaldırmak için aradığı bilgi peşinde koşmuştur. Kitabının, tezlerini ortaya çıkardığı ikinci kısmını yazarken birdenbire kendisini diz çökmüş, Tanrı'ya "Tanrım, Kurtarıcım" diye yalvarırken bulmuştur. Tartışılmaz kesin gerçekle karşılaşınca artık daha fazla İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğunu inkar edemedi. Sonradan yazdığı Ben Hur isimli meşhur İngiliz klasiklerinden olan romanında da İsa'nın zamanını konu edinmiştir.
   
Benzer şekilde İngiltere'de Oxford Üniversitesinde profesör olan ve yıllardır İsa'nın Tanrısallığını inkar eden C. S. Lewis agnostik düşünceliydi. Ama o bile araştırmaları sonucunda İsa'nın Tanrısallığı hakkındaki kuvvetli ispata entelektüel bir dürüstlükle yaklaşarak, O'nu Tanrısı ve Kurtarıcısı olarak kabul etmiştir. Yıllar boyunca aralarında Mere Christianity ve The Screwtape Letters adlı kitapları da olmak üzere Hıristiyanlığın ideallerini destekleyen eserler yazmıştır.
   
Çağımızda daha pek çok kadın ve erkek hayatlarını, kimi zaman işkence ve ölümle mücadele ederek Hıristiyanlığın mesajını yaymaya adamışlardır. Örneğin çok iyi tanınmış bir Hıristiyan lider olan Romanyalı Richard Wurmbrand, gizli bir kilise yönettiği için zamanın Komünist yönetimince sık sık işkenceye maruz kalmış ve 14 sene boyunca hapis yatmıştır. Uluslararası baskı ile Romanya'dan kurtuluşa kavuşmuş olsa da, Komünist rejimden ölüm tehditleri almaya devam ediyordu. Fakat tüm bu gözdağı verilerek yapılan teşebbüsler onu susturmadı. Halk arasında açıkça İsa'nın iyi haberini yaymaya devam etti.
   Yine benzer bir olay da Kore'de tanınmış bir lider olan Joon Gon Kim tarafından yaşandı. Karısı ve babası gözlerinin önünde kendi köyünden Komünist sempatizanlarca katledilen Joon Gon Kim, ölüme terkedilmiş olmasına rağmen bu durumdan kurtuldu ve Tanrı'ya düşmanlarının ruhları için sevgi vermesini diledi. Sonunda 30 komünistin, -aralarında kendi aile üyelerinin ölümüne sebep olan sorumlu kişi de olmak üzere- Tanrı'ya gelmelerini sağladı.
   İsa'nın sevgisi Hıristiyanları sadece zulüm ve ölümle yüz yüze bırakarak zorlamak için değil fakat ayrıca dünyayı daha iyi bir ortama kavuşturmak için de vardır. Hemşire Theresa hayatını İsa'ya hizmete adamış çok belirgin bir örnekti. Onun çok iyi bilinen yardıma muhtaçlara yapmış olduğu hizmeti hakkında söylediği şu söz dikkate değerdir: "İşimiz, sadece sahip olduğumuz Tanrı sevgisinin bir tarifidir."
   O ve diğer pek çokları gibi tüm bu kişiler hayatlarını; ister kendi topraklarında, isterse yabancı yerlerde olsun yoksul ve toplumdan kopmuş insanlara hizmet için vermişlerdi. William ve Katherine Booth adlı çiftin kurmuş oldukları Kurtuluş Ordusu adlı oluşum ile yoksullara yapılan hizmetin aslında İsa'nın kendisine yapılan hizmet gibi olduğunu söylemişlerdir. Bu hareket ile dünyada, çevrelerinde bir fark oluşturmak isteyen istekli insanların yorulmak bilmeyen çabaları sempati kazanmıştır.
   Tüm bu Hıristiyan kadın ve erkekler İsa'nın öğretişini izlemekle mutluluk ve gerçekleştirme sevinci bulmuşlardır. İsa' yla tanıştıklarında değiştirilmişler ve O' na hayatlarının ürünlerini vermişlerdir. Her biri dünya üzerinde olumlu bir etki yapmıştır.
   Bundan başka siz de yaşayan Tanrı ile karşılaşmak ve Tanrı'nın değiştirici gücünü tecrübe etmek isteyebilirsiniz. İsa'nın isteği; kalbinize girmek ve size O' ndaki yeni yaşamı vermektir. İsa ile şahsi bir ilişki geliştirebilmek için SİZ bölümüne gidin.


cemil :: bbem  [27/04/2003] ¨ä
 önceki    KUDRET [15]
musa
  06/07/2002 
 sonraki    SİZ [4]
musa
  06/07/2002 

:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com