incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

İsa Kimdir?
Bu soru insanlar için en önemli bir sorudur. Toplam 12artikeller, 1inci sayfadır / 1sayfalar
artikel göster     
ad   musa
başlık   ÖNSÖZ

ÖNSÖZ

İnsanlar İsa doğmadan önce ne diyordu?

İsa'nın doğumundan çok uzun zaman önce Eski Antlaşma O'nun yaşamını ve ölümünü önceden bildirmiştir.
Eski Antlaşma (İsa'nın doğumundan önce yazılmış bir kitaptır) İ.Ö. 450 yılında derlenmiştir; İsa'nın doğumundan yüzlerce yıl evvel. Bu kitaptaki pek çok peygamberlik sözleri şaşılacak derecede ayrıntılarla verilmiştir.
Örneğin; Eski Antlaşma'da İsa'ya güvendiği biri tarafından ihanet edildiği Mezmur 41:9' da; "Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile,üzerime ökçesini kaldırdı." denmektedir. İsa'nın yaşamı ve dirilişini yazan Yeni Antlaşma' da O'nun seçtiği öğrencilerinden biri olan Yahuda İskaryot'un kendisini ele verdiğini Matta 26:14'te şöyle belirtir; "O sırada Onikilerden biri -adı Yahuda İskariyot olanı- başkahinlere giderek, "O'nu ele verirsem bana ne verirsiniz?" dedi. Otuz gümüş tartıp ona verdiler."
Buna benzer 300'den fazla peygamberlik Eski Antlaşma'da yer almakta ve İsa'nın yaşamı, ölümü ve dirilişi ile tamamlanmaktadır. Bir kişinin bunlardan sadece 8 tanesini tamamlama olasılığı 100.000.000.000.000.000'da 1'dir. Yine bir kişinin bu peygamberliklerden 48'ini yerine getirebilme şansı ise çok daha hayret uyandırıcı bir rakama ulaşır ki; onda bir şans bile 10'un 157. kuvvetine denktir,yani 1 'den sonra 157 sıfır eklenerek oluşan bir sayıdır. Ve buna diğer 250 peygamberliği de ekleyecek olursanız İsa hariç, herkes için imkansız bir durumla karşı karşıya kalırız.

PEYGAMBERLİK TAMAMLANIŞI
İbrahim'in Neslinden

Tekvin 18:18
"Çünkü İbrahim gerçekten büyük ve kuvvetli millet olacak ve yeryüzünün bütün milletleri onda mübarek kılınacaklardır."

Elçilerin İşleri 3:25
"Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı antlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle demişti: 'Senin soyunun aracılığı ile yeryüzündeki tüm halklar kutsanacaktır.'
İshak'ın Neslinden Tekvin 17:19
"Ve Allah dedi:Gerçek senin karın Sara sana bir oğul doğuracak; ve onun adını İshak koyacaksın; ve onunla ve ondan sonra zürriyeti ile ahdimi ebedi ahit olarak sabit kılacağım."
Matta 1:2
"İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak, Yakup'un babası; Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı."
Yakup'un Neslinden Sayılar 24:17
"Onu görüyorum fakat şimdi değil; Ona bakıyorum, fakat yakın değil; Yakup'tan bir yıldız çıkacak, ve İsrail'den bir asa kalkacak ve bir ucundan öbür ucuna kadar Moab'ı vurup kıracak, ve bütün kavga oğullarını ezecek."
Luka 3:34
"Yakup oğlu, İshak oğlu, İbrahim oğlu, Terah oğlu, Nahor oğlu,"
Yahuda kabilesinin soyundan olacak Tekvin 49:10
"Şilo gelinceye kadar, saltanat asası Yahuda'dan, hükümdarlık asası da ayaklarının arasından gitmeyecektir; ve milletlerin itaati ona olacaktır."
Luka 3:33
"Aminadab oğlu, Ram oğlu, Hesron oğlu, Peres oğlu, Yahuda oğlu,"
Beytlehem'deki Doğumu Mika 5:2
"Ve sen, Yahuda aileleri arasında bulunmak için küçük olan Beytlehem Efrata, İsrail üzerine hükümdar olacak adam bana senden çıkacak; ve onun çıkışı eski vakitten, ezeli günlerdendir."
Matta 2:1
"İsa, Kral Hirodes'in devrinde Yahudiye'de doğduktan sonra..."
Bir Bakireden Doğacak İşaya 7:14
"Bunun için Rab kendisi size bir alamet verecek; işte, kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracak, ve onun adını İmmanuel koyacak."
Matta 1:18
"İsa Mesih'in doğumu da şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlanmıştı. Ama evlenip birleşmelerinden önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe kaldığı anlaşıldı."
Bebeklerin Katledilişi Yeremya 31:15
"Rab şöyle diyor: Rama'da bir ses işitiliyor, figan ve acı ağlayış, Rahel çocukları için ağlamakta; çocukları için teselli edilmek istemiyor, çünkü onlar yok."
Matta 2:16
"Hirodes, yıldızbilimciler tarafından aldatıldığını görünce büyük öfkeye kapıldı. Onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre, Beytlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü."
Bir çocuk gibi Mısır'a kaçacak Hoşea 11:1
"İsrail çocukken onu sevdim, ve oğlumu Mısır'dan çağırdım."
Matta 2:14
"Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı."
Celile ve Ürdün nehri boyunca hizmet edecek İşaya 9:1-2
"Fakat acı çekmiş olana karartı olmayacak. Eski zamanda Zebulun diyarını ve Naftali diyarını düşkün etti; fakat deniz yolunda, Erdenin öte tarafını, milletlerin Galilesini son zamanda neşelendirdi."
Matta 4:13-16 "İsa...Nasıra'dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde, Celile gölü kıyısında bulunan Kefernahum'a gelip yerleşti. Bu, İşaya peygamber aracılığı ile bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu: 'Zebulun diyarı ve Naftali diyarı, Şeria nehrinin ötesinde, deniz tarafı, ulusların Celilesi! Karanlıkta yaşayan halk, büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine bir ışık doğdu.'"
Yahudilerce reddedilecek İşaya 53:3
"Hor görüldü ve insanlar tarafından bırakıldı; acıları tanımış, elemler adamı; ve insanların kendisinden yüzlerini örttükleri bir adam gibi hor görüldü, ve biz onu saymadık."
Yuhanna 1:11
"Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi."
Anlayış ve Aklın Karakteri İşaya 11:2
"Ve Rabbin Ruhu, hikmet ve anlayış ruhu, öğüt ve kuvvet ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde kalacak."
Luka 2:52
"İsa, bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu."
Kudüs'e görkemli bir şekilde girecek Zekarya 9:9
"Ey Sion kızı, büyük sevinçle coş; ey Yeruşalim kızı, bağır; işte, kralın adildir ve kurtarıcıdır; alçak gönüllüdür, ve bir eşek üzerine, evet, eşek yavrusu sıpa üzerine binmiş sana geliyor."
Yuhanna 12:13-14 "Hurma dalları alarak O'nu karşılamaya çıktılar. 'Hozana! Rab'bin adıyla gelene, İsrail'in Kralına övgüler olsun!' diye bağırıyorlardı. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Yazılmış olduğu gibi,"
Gelişi günü gününe peygamberlik edilmiştir Daniel 9:25-26
"Ve bilip anla ki, Yeruşalimi eski haline koymak ve bina etmek için emrin çıkmasından mesholunan hükümdara kadar yedi hafta ve altmış iki hafta olacak; o yine sokakla ve hendekle yapılacak, bu da sıkıntı vakitlerinde olacak. Ve bu altmış iki haftadan sonra mesholunan kesilip atılacak ve bir şeyi olmayacak..."
Bu peygamberlik yılların haftalarına ya da 483 yıllık İncil'e ait zamana istinaden söylenmiştir. İ.Ö. 5 Mart 444'te, Pers Kralı Artahşaşta'nın verdiği Kudüs duvarları hakkındaki yeniden inşa emri ile tam olarak aynı günle başlayan ve 173.880 gün sonrasında (Palm Pazarı,Mart 30,İ.S. 33'te) İsa çarmıha gerilmezden bir hafta önce Kudüs'e girdi. Bu süre daha sonradan 12 aylık ve 30 günlük zaman dilimine ayrılan 483 yıllık İncil'e ait yılı kapsayan kesin bir süredir.
Yakın bir arkadaşı tarafından ihanete uğratılışı Mezmurlar 41:9 "Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile, üzerime ökçesini kaldırdı." Markos 14:10
"Bu arada Onikilerden biri olan Yahuda İskaryot, İsa'yı ele vermek amacıyla başkahinlerin yanına gitti."
Otuz gümüş karşılığında satılışı Zekarya 11:12
"Ve onlara dedim; eğer gözlerinizde iyi ise, ücretimi verin; ve eğer değilse, vazgeçin. Ve ücretim olarak otuz parça gümüş tarttılar."
Matta 27:6-7
"Paraları toplayan başkahinler, kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz, dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere Çömlekçi Tarlasını satın aldılar."
Yargılanması sırasındaki sessizlik İşaya 53:7
"O'na kötü muamele ettiler, fakat alçaltıldığı zaman ağzını açmadı; boğazlanmağa götürülen bir kuzu gibi, ve kırkıcılar önünde dilsiz duran koyun gibi, ağzını açmadı."
Matta 26:62-63 "Başkahin ayağa kalkıp İsa'ya, 'Hiç cevap vermeyecek misin?' dedi. 'Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar?' İsa susmaya devam etti. Başkahin ise 'O'na, Yaşayan Tanrı adına sana yemin ettiriyorum, söyle bize, Tanrı'nın Oğlu Mesih sen misin?'"dedi.
Başkaları için acı çekecek İşaya 53:4-5
"Gerçek acılarımızı o taşıdı, ve elemlerimizi o yüklendi; gerçek biz sandık ki, o cezaya uğradı, Allah tarafından vuruldu, ve alçaltıldı. Fakat günahlarımızdan ötürü o yaralandı, fesatlarımızdan ötürü o zedelendi; selametimiz için olan ceza onun üzerine indi; ve onun becerileri ile biz şifa bulduk."
Matta 8:16-17
"Akşam olunca cine tutsak birçok kişiyi kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları bir sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. Bu, İşaya peygamber aracılığı ile bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu: 'Zayıflıklarımızı O kaldırdı, hastalıklarımızı O yüklendi.'"
Günahkarlarla beraber haça gerildi İşaya 53:12
"Bundan dolayı büyüklerle beraber ona pay vereceğim, ve çapul malını zorlularla beraber paylaşacak; çünkü canını ölüme döktü, ve günahkarlarla sayıldı; çoğunun suçunu da o taşıdı, ve günahkarlar için şefaat etti."
Matta 27:38
"İsa'yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi."
Elleri ve ayakları delinecek Mezmurlar 22:16 "Çünkü köpekler beni kuşattı; şerirler takımı çevremi sardılar; ellerimi ve ayaklarımı deldiler." Yuhanna 20:27
"Sonra Tomas'a, 'Parmağını uzat' dedi, 'ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!"
İnsanlarca alay edilecek ve aşağılanacak Mezmur 22:6-8
"Fakat toprak kurduyum ben, ve insan değilim; insanların yüzkarasıyım, kavmın hor gördüğü. Beni görenlerin hepsi benimle eğleniyor; sırıtıp, baş sallayarak diyorlar: Rab'be dayandı, onu azat etsin, mademki ondan zevk alıyor,onu kurtarsın."
Matta 27:39-40 "Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, 'Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın?Haydi, kurtar kendini! Tanrı'nın Oğluysan, çarmıhtan in!' diyorlardı.
İçmesi için safra ve sirke verilecek Mezmur 69:21 "Yiyecek yerine bana öd verdiler; ve susuzluğumda bana sirke içirdiler." Yuhanna 19:29
"Orada ekşi şarapla dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri zufa dalına takarak O'nun ağzına uzattılar."
Böğrü mızrakla delinecek Zekarya 12:10
"Ve lutuf ve yalvarış ruhunu Davud evi üzerine, ve Kudüs'te oturanlar üzerine dökeceğim; ve ona, bedenini deldikleri adama, bakacaklar; ve biricik oğlu için dövünen gibi onun için acı çekecekler."
Yuhanna 19:34
"Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı."
Askerler giysilerini dağıtacaklar Mezmurlar 22:18 "Esvabımı aralarında paylaşıyorlar, libasıma da kura atıyorlar." Markos 15:24
"Sonra O'nu çarmıha gerdiler ve kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştlar."
Vücudunun hiç bir kemiği kırılmayacak Mezmur 34:20
"Bütün kemiklerini tutar; onlardan hiç biri kırılmaz."
Yuhanna 19:33
"İsa'ya gelince O'nun ölmüş olduğunu gördüler.Onun için bacaklarını kırmadılar."
Zengin birinin mezarına gömülecek İşaya 53:9
"Ve haksızlık etmediği, ve ağzında hile bulunmadığı halde, kabrini kötülerin yanında yaptılar, ve ölümünde zengin adamla beraberdi"
Matta 27:57-60 "Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Armatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurmuş olduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı."
Ölümünden sonra dirilecek Mezmurlar 16:10 "Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk etmezsin; mukaddesini çürüme görmeğe bırakmazsın." Matta 28:9
"Ansızın İsa onların karşısına çıktı. 'Selam size!' dedi. Onlar da yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarıldılar, O'na tapınmaya başladılar."
Cennete Yükselecek Mezmurlar 68:18
"Sen yükseğe çıktın, sürgünleri sürdün; ya Rab Allah, onlarda oturmak için,insanlar arasında ve asiler arasında bile hediyeler aldın."
Luka 24:50-51
"İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı."

 önceki    GİRİŞ [75]
musa
  06/07/2002 
 sonraki    İDDİALAR [22]
musa
  06/07/2002 

:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com