incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

İsa Kimdir?
Bu soru insanlar için en önemli bir sorudur. Toplam 12artikeller, 1inci sayfadır / 1sayfalar
artikel göster     
ad   musa
başlık   İDDİALAR
İDDİALAR

İsa Mesih kendisi hakkında ne demişti ?<br> Efsane mi, Deli mi, Yalancı mı yoksa Tanrı 'mı?

<blockquote>

. . C. S. Lewis "Saf Hıristiyanlık" adlı meşhur kitabında şu değerlendirmeyi yapmaktadır: "İsa'nın söylediği türden açıklamalar yapan sıradan biri büyük bir peygamber olamazdı. Böyle biri ya deli, öyle ki; kendini gerçekleşmesi imkansız olan birşey sanan akıl hastası ya da cehennemin şeytanı olabilecek türden biri olurdu. Seçiminizi yapmalısınız. Ya burada anlatıldığı gibi ki zaten öyledir, O'nu Tanrı'nın Oğlu diye çağırırsınız ya da çılgın biri olarak yahut daha da kötüsü. O'nu bir ahmak gibi susturabilir ya da Tanrı ve Kurtarıcı olarak çağırarak ayaklarına kapanabilirsiniz. Fakat yeter ki, O' nun muhteşem insani öğretişi ile ilgili olarak lütuf gösteren anlamsızca bir söz ile yaklaşmayalım. O bize bunu açık bırakmamıştır." <br> . . İsa sadece şu dört unsurdan biri olabilirdi; bir efsane, bir yalancı, bir deli ya da Tanrı ve Kurtarıcı Mesih. O' nun sadece bir efsane olmadığını ispatlayan birçok tanınmış tarihçilerce ortak noktada buluşulmuş, arkeolojik ve tarihsel kanıtlarla desteklenen bir "varoluş" söz konusudur. Eğer bir yalancı olsaydı; birkaç kelime uğruna böylesine zalimce bir ölümden kolaylıkla kurtulmak varken neden iddiası için ölmesi gereksindi ? Ve eğer bir deli olsaydı; kendi düşmanlarıyla nasıl oldu da akıllıca tartışmalara girdi ya da muhaliflerine karşı derin bir sevgi göstermeye devam ediyorken haça gerilmenin ve ihanete uğramanın nasıl oldu da üstesinden geldi? O, Tanrı ve Kurtarıcı olduğunu söyledi. Kanıtı bu iddiayı destekler. <br>

   İşte, İsa'nın kendi hakkında yaptığı belli başlı iddialar :

   KENDİ İDDİALARI <br>

   O günahsız bir hayat süreceğini iddia etti

   İsa, Tanrı'nın doğasını paylaştığı kendini izleyen kalabalık insan grubuna kızarak şöyle sorabilirdi : "İçinizden hanginiz hayatımda yanlış bir şey olduğunu gösterebilir ?" Bundan daha inanılmaz olanı ise, bu soruya hiç kimsenin cevap veremeyeceğidir. İsa dışında hiç bir insan bugüne dek günahsız bir hayat yaşamamıştır. <br>    Yuhanna 8:28-29 "Bu nedenle İsa şöyle dedi: 'İnsanoğlu'nu yukarı kaldırdığınız zaman benim O olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı, ama tıpkı Baba'nın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir, O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman O'nu hoşnut edeni yaparım.'" <br>    Yuhanna 8:46-47 "Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam, niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı'dan olan, Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz."

   Tanrı'ya giden TEK yolun kendisi olduğunu iddia etti

   Birkaç yoldan biri değil, tek ve bir YOL olduğunu,YOL'u öğretmekten ziyade Tanrı'ya giden YOL olduğunu iddia etmiştir. Daha önce hiç kimse buna benzer türde iddialarda bulunmamış ve desteklememiştir fakat İsa hayatı boyunca yaptığı mucizelerle ve yaşamı ile bunu kanıtlamıştır. <br>    Yuhanna 14:6 "İsa ona, 'Yol, gerçek, ve yaşam Ben'im' dedi. 'Benim aracılığım olmadan Baba' ya kimse gelemez.'" <br>    Matta 11:27 "Babam her şeyi bana emanet etti. Oğul' u, Baba' dan başka kimse tanımaz. Oğul' dan ve Oğul' un Baba' yı tanıtmayı dilediği kişilerden başkası da Baba' yı tanımaz."

   İsa cennette Tanrı'nın övgüsünü paylaşmış olduğunu iddia etti

   İsa konuştuğu insanlarla birarada bulunduğunu iddia etti. Elçi Yuhanna -ekmeğini İsa ile paylaşmıştı - en baştan beri İsa' nın Tanrı ile birlikte olduğunu şu ayette de belirtmektedir: <br>    Yuhanna 1:1-5 "Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı' yla birlikteydi ve Söz Tanrı' ydı. Başlangıçta O, Tanrı' yla birlikteydi. Her şey O' nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. Yaşam O' ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir." <br>    Yuhanna 17:5 "Baba, dünya varolmadan önce ben senin yanındayken sahip olduğum yücelikle şimdi beni yanında yücelt."

   İsa günahları affetme yetkisi olduğunu iddia etti

   Yahudi önderlerin İsa' ya çok kızgın olmalarının nedenlerinden biri de; O' nun sürekli olarak insanların günahlarını bağışlamasıydı. Oysa Yahudi önderlere göre günahlar, Tanrı' nın kendisine karşı bir isyankarlık olduğu için ancak kendisi tarafından affolunabilirdi. . .    Luka 5:20-21 "Onların imanını gören İsa, 'Dostum, günahların bağışlandı' dedi. Din bilginleriyle Ferisiler, 'Tanrı' ya küfreden bu adam kim? Tek Tanrı' dan başka kim günahları bağışlayabilir?' diye düşünmeye başladılar." <br>    Luka 7:48-49 "Sonra kadına, 'Günahların bağışlandı' dedi. İsa' yla birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında, 'Günahları bile bağışlayan bu adam kim' şeklinde konuşmaya başladılar.

   Cennetin Kralı olduğunu iddia etti

   Luka 22:69 "Ne var ki, bundan böyle İnsanoğlu, kudretli Tanrı' nın sağında oturacaktır." <br>    Luka 23:1-3 "Sonra bütün kurul üyeleri kalkıp İsa' yı Pilatus' a götürdüler. O' nu şöyle suçlamaya başladılar: 'Bu adamın ulusumuzu yoldan saptırdığını gördük. Sezar' a vergi ödenmesine engel oluyor, kendisinin de Mesih, yani bir kral olduğunu söylüyor.' Pilatus İsa'ya, 'Sen Yahudilerin Kralı mısın?' diye sordu. İsa, 'Söylediğin gibidir' diye cevap verdi." <br>    Yuhanna 18:36-37 "İsa, 'Benim krallığım bu dünyadan değildir' diye karşılık verdi. 'Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, Yahudilere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Pilatus, 'Demek sen bir kralsın, öyle mi?' dedi. İsa, 'Söylediğin gibi, ben kralım' karşılığını verdi. 'Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir."

   Sonsuz yaşamı vermeye yetkili olduğunu iddia etti

   İsa insanlara sadece sonsuz yaşamı nasıl bulacaklarını ya da kendi yaşam deneyimlerini irdelemeyi anlatmadı. O, aslında kendi hayatını vermeyi amaçladı. <br>    Yuhanna 6:40 "Çünkü Babamın isteği, Oğul' u gören ve O' na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim." <br>    Yuhanna 6:47 "Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır." <br>    Yuhanna 10:28-30 "Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren Babam her şeyden üstündür. Onları Baba' nın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve Baba biriz." <br>    Yuhanna 11:25 "İsa ona, 'Diriliş ve yaşam Ben' im' dedi. 'Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.'"

   Öleceğini ve tekrar yaşama döneceğini iddia etti

   Yuhanna 10:15-18 "Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de Baba' yı tanıdığım gibi, benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babamdan aldım."<br>    Yuhanna 12:32-33 "Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. İsa bunu, nasıl öleceğini belirtmek için söylüyordu."<br>    Yuhanna 16:16 "Kısa süre sonra beni artık görmeyeceksiniz; yine kısa süre sonra beni göreceksiniz." <br>    Luka 18:31-33 "İsa, Onikileri bir yana çekip onlara şöyle dedi: 'Şimdi Kudüs'e gidiyoruz. Peygamberlerin İnsanoğlu' yla ilgili yazdıklarının tümü yerine gelecektir.O, diğer uluslara teslim edilecek. O' nunla alay edecek, O' na hakaret edecekler; üzerine tükürecek ve O'nu kamçılayıp öldürecekler. Ne var ki O, üçüncü gün dirilecek.'"

   Dünyaya tekrar yargılama için geleceğini iddia etti

   Matta 24:27-30 "Çünkü İnsanoğlu' nun gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır... O zaman İnsanoğlu' nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu' nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler." <br>    Matta 25:31-32 "İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi O' nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, onları birbirinden ayıracak." <br>    Markos 14:61-62 "Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç cevap vermedi. Baş kahin O' na yeniden, Yüce Olan' ın Oğlu Mesih sen misin? diye sordu. İsa, 'Ben' im' dedi. 'Ve sizler, İnsanoğlu' nun kudretli Olan' ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.'"


MEHMET TUTAR :: ESEK OĞLU ESEEEEEEEEEKLER  [13/09/2002]  
yurdanur :: islam hz.isaya gercek incile inanır neden isa peygamberi size göre öldüren yahudilerle uğraşmiyorsun  [07/03/2003] ¨ä
yurdanur :: neden peygamberleri öldüren size zulum eden yahudilere,hiristiyan alemi tapıyor amerika demek israil  [07/03/2003] ¨ä
aliy :: biz isa mesihe ve incile iman ediyoruz şüphesizki o dönecektir ve neyin hak neyin batın olduğu apacı  [18/12/2003] ¨ä
aliy :: ortaya koyacaktır ve herkes allahın huzurunda mahcup rezil olacak ve hakkıyla hesaba cekilecektir  [18/12/2003] ¨ä
aliy :: biz h.z. muhammede ve kurana iman etmiş isevileriz o kıraldır ama allaha ortak değildir  [18/12/2003] ¨ä
iblis :: ,bu hristiyanlık saçmalıkkkkkk  [29/03/2004] ¨ä
iblis :: nedenmi çünkü incilin değiştirilmiş olduğu kesin ve bunu inkar ediyorlar  [29/03/2004] ¨ä
iblis :: hepiniz yanıcaksınız aman yanarsanız yanın banane canınız cehenneme pis kafirler yasasın müslümanlık  [29/03/2004] ¨ä
fatih :: isa  [15/02/2005] ¨ä
nur :: bence bukadar hakaret çok fazla.Müslsman insan biraz insaflı olur.Sizin bu hakaretleriniz İSA (AS.)  [24/02/2005] ¨ä
NUR :: KUDSİYETİNE İLİŞECEK DİYE KORKUYORUM.İSA(AS.) AHİR ZAMANDA GELECEK VE KUR'ANA TABİ OLACAKTIR.  [24/02/2005] ¨ä
NUR :: HAKİKATI İSLAMİYE ZUHUR EDECEK VE İSEVİLİK HAKİKATINA KAVUŞACAKTIR.PEYGAMİBERİMİZ DEMİŞ:  [24/02/2005] ¨ä
NUR :: "İSA(AS.) GELECEK ŞERİATIMLA AMEL EDECEKTİR." ÜSTDE MESAJ YAZAN- ALİY- İSİMLİ ARKADAŞA KATILIYORUM.  [24/02/2005] ¨ä
zeynep :: gercekleri ogrenmek istiyorsaniz www.harunyahya.org bakabilirsiniz  [09/04/2005] ¨ä
yusuf :: merhaba  [24/05/2005] ¨ä
yusuf :: isa.mesihtanrınınoglu.yaşamkaynagı.hırıstıyanlar.yeryüzünün.ışıgıdır.tuzudur.mayasıdır  [24/05/2005] ¨ä
ALİM :: İsa(a.s)yalniş anliyorsunuz yukarıda msj yazan nur kardeşimiz doğru ve açik yazmiş ona katılıyorum.  [08/10/2005] ¨ä
vildan baydar :: kimse hakikatı bilmiyoo bence doru sandığımız şey belki de bi yanılgı o zaman ne olucak?  [01/12/2005]  
AVCI :: gercek isa mesihe iman etmiyenler yasarken olu olanlardir hayat isa mesihtedir.  [27/12/2005] ¨ä
oğuz :: arkadaşlar bence hiristiyan olanlara kötü söz söylemeyelim biz müslümanlar iyi insanlarız  [27/12/2005] ¨ä
oğuz :: herkez doğru bildiğine inansın yanlız benim isa baktığım gözle bizim peygamberimize bakılsın  [27/12/2005] ¨ä
 önceki    ÖNSÖZ
musa
  06/07/2002 
 sonraki    KUDRET [15]
musa
  06/07/2002 

:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com