incil.com Ver4.0
Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

İsa Kimdir?
Bu soru insanlar için en önemli bir sorudur. Toplam 12artikeller, 1inci sayfadır / 1sayfalar
artikel göster     
ad   musa
başlık   KUDRET

KUDRET

İSA NE TÜR MUCİZELER YAPTI? <br> İSA KENDİNİ TANRI İLE EŞİT SAYDIĞINDAN BERİ, BUNU İSPATLAMAK İÇİN NE YAPTI ?

   Birçok insan Tanrı olduğunu iddia etmişse de, tarihte yalnızca İsa yaptığı hareketlerle doğa üstü bir güç kaynağına sahip olduğunu göstermiştir. İsa'nın gösterdiği güç İsrail ulusunu içten sarsmıştır. O, kör ve sakatı iyileştirdi, balıkların hareketini kontrol etti, fırtınaları dindirdi. Sadece yüzlerce insanı hastalıktan ve beladan iyileştirmekle kalmayıp bazı durumlarda fiziken ölmüş olanları da kurtarmıştır.

   M U C İ Z E L E R <br>   İsa'nın yaptığı mucizelerin ayrıntıları

   Suyu Şaraba Çevirmesi<br>    İsa'nın kaydedilen ilk mucizesi; Celile'nin Kana köyünde bir düğünde, düğün sahibinin evindeki şarabın bitmesi sonucu suyu şaraba çevirmesi ile ortaya çıkmaktadır. <br>    Yuhanna 2:6-11

    Saraydan bir görevlinin oğlunu iyileştirmesi<br>    Bilinen ikinci mucizesi ise Kefernahum'da saray görevlisi bir memurun oğlunu iyileştirmesidir. <br>   Matta 4:12 <br>   Markos 1:14 <br>   Luka 4:14 <br>    Yuhanna 4:43-54

Havuzdaki felçliyi iyileştirmesi <br>   Kudüs'ün Beytesta adlı büyük havuzunda bulunan ve otuzsekiz yıldır yürüyemeyen bir adamı iyileştirir. <br>   Yuhanna 5:1-9

   Yakalanan balık sayısının artması <br>     Celile Denizindeki ürünsüz geçen bir balık avından sonra İsa, Petrus' a ağları tekrardan suya atmasını söyler ve bu sefer ağlar doluluğundan ötürü yırtılırcasına tamamıyla balıkla dolar. <br>   Luka 5:4-9

   Kefernahum'daki Sinagogda cinli birini iyileştirir.<br>    Markos 1:23-28 <br>    Luka 4:33-37

    Petrus'un kayınvalidesini ve pekçok hastayı iyileştirmesi <br>    Matta 8:14-15 <br>    Markos 1:29-31 <br>    Luka 4:38-39

    Cüzamlıyı iyileştirmesi <br>    Matta 8:2-4 <br>    Markos 1:40-42 <br>    Luka 5:12-13

   Felçliyi iyileştirmesi <br>   Matta 9:2-8 <br>   Markos 2:2-12 <br>   Luka 5:18-26

    Askeri görevlinin kölesini iyileştirir <br>    Luka 7:2-10 <br>    Matta 8:5-13

    Dul kadının tek oğlunu ölümden diriltmesi <br>    Luka 7:12-16

    Kör, dilsiz, cine tutsak birini iyileştirmesi <br>    Matta 12:22 <br>    Luka 11:14

    Fırtınayı dindirmesi <br>    İsa Celile Denizindeki fırtınayı bir el hareketi ile sakinleştirir, bu öyle şiddetli bir fırtınadır ki, tüm deneyimli denizcileri bile korkutmuştur. <br>    Matta 8:24-27 <br>    Markos 4:37-41 <br>    Luka 8:23-25

    Gadara'da cine tutsak adamı iyileştirir. <br>    Matta 8:28-34<br>     Markos 5:1-20 <br>    Luka 8:26-39

    Kendisine dokunan kadını iyileştirmesi <br>    İsa'nın elbisesine basit bir dokunuşu hasta bir kadının iyileşmesi için yeterliydi. <br>    Matta 9:20-22 <br>    Markos 5:25-34 <br>    Luka 8:43-48

    Yair'in ölmüş kızını hayata döndürür <br>    İsa ölümden yaşama çevirme gücü olduğunu kanıtlar. <br>    Matta 9:18-19, 23-26 <br>    Markos 5:22-24, 35-43 <br>    Luka 8:41-42, 49-56

    Beşbin kişilik kalabalığa yemek bulması <br>    En belirgin mucizelerinden biri olan beşbin kişilik kalabalığa sadece beş somun ekmek ve iki balıktan sağladığı yemektir. Ve herkes doyduktan sonra bile hala geriye oniki sepet yiyecek kalmıştır. <br>    Matta 14:15-21 <br>    Markos 6:35-44 <br>    Luka 9:12-17 <br>    Yuhanna 6:5-14

    Göl üzerinde yürümesi ve fırtınayı dindirmesi <br>    İsa' nın Celile Denizinin üzerinde yürüdüğü görülür ! O'nun bir öğrencisi de büyük bir inançla ardınca yürümeye başlar fakat birkaç dakika sonra içinde şüphe duymaya başlar ve bununla birlikte suya batar. İsa onu güvenli bir şekilde sudan alıp çıkarır. <br>    Matta 14:22-33 <br>    Markos 6:45-52 <br>    Yuhanna 6:16-21

    Kenanlı bir kadının kızını iyileştirmesi <br>    Matta 15:22-28 <br>    Markos 7:25-30

    Sağır ve dilsiz bir adamı iyileştirmesi <br>    Markos 7:32-37

    Dörtbin kişiyi doyurması <br>    Tanrı'nın gücünü gösteren diğer bir mucizevi örnek ise; İsa'nın yaklaşık üç gün boyunca birşey yememiş, açlıktan yorgun düşmüş izleyenlerine acıması sonucu sadece yedi somun ekmek ve birkaç küçük balıktan sağladığı yemektir. Herkes doyduktan sonra geriye yedi sepet dolusu yiyecek kalmıştır. <br>    Matta 15:32-38 <br>    Markos 8:1-9

    Kör, dilsiz ve cinli bir çocuğun iyileştirilmesi <br>    Matta 17:14-21 <br>    Markos 9:14-29 <br>    Luka 9:37-42

    On cüzamlıyı iyileştirir <br>    On cüzamlının iyileştirilmesinden sonra bunlardan sadece biri İsa' ya dönüp yaptığı iyileştirmeden ötürü teşekkür etme alçakgönüllülüğüne sahip olduğunu göstermiştir. <br>    Luka 17:11-19

    Lazar'ı ölümden diriltmesi <br>    Ülke çapında büyük bir heyecan yaratmış, inanılması zor mucizelerinden birinde İsa, sadece ölü olmakla kalmayıp birkaç gündür mezarda olan bir adamı yaşama döndürür. Yaşayan Tanrı'nın gücünün böylesi göstergelerinden sonra bir çok dini lider O'nu izlemeye başlarlar. <br>    Yuhanna 11:1-46

    Bir kadının rahatsızlığından kurtarılması <br>    Luka 13:10-17

    Bir incir ağacını lanetler ve ağaç kurur<br>    İsa bu mucizeyi İsrail ulusunun üzerine gelen yargılamayı açıklamak için yapar. Çünkü ulusun büyük çoğunluğunun reddinden dolayı O'nun mesajını kabul etmek Roma İmparatorluğunun acımasız askeri gücünün altında oldukları zamanı unutturmuşçasına onları harap edecektir. Bu olay, O'nun Kudüs'e görkemli girişini izleyen Pazartesi günü meydana gelir ve ölümüyle ve dirilişiyle karşılaşacağı güne çok az bir zaman kalmıştır. <br>    Matta 21:18-20<br>    Markos 11:12-14, 20-21

    İsa'nın kendisi ölümden dirilir<br>    Hepsinden daha önemli olan mucizesi ise Kendisinin ölümden dirilişidir, tıpkı daha önceden bazı durumlarda haber vermiş olduğu gibi. <br>    Matta 28:2-20 <br>    Markos 16:1-20 <br>    Luka 24:1-48 <br>    Yuhanna 20:1-21

    Balık yakalamakla ilgili son mucizesi<br>     Dirilişinden sonra İsa son bir mucize daha gerçekleştirir. O'nun öğrencileri Celile Denizindeki balık avı sırasındaki bolluğu hatırlayıp bunun sorumlusunun Nasıralı İsa olduğuna kanaat getirirler. <br>    Yuhanna 21:6

Kendisi de haça gerildikten üç gün sonra ölümden dirilmiştir, tıpkı daha önceden bildirdiği gibi... O' nun dirilişi gerçek bir olay mıydı yoksa sadece mitolojik bir sonuç muydu ? Bunun hakkındaki gerçeklere bakarak şahsi fikrinizi veriniz.

   DİRİLİŞ    <br>     İsa'nın yeniden dirilişine ait gerçek kanıtlı

   Diriliş Hıristiyanlık inancının merkezidir<br>    Eğer İsa ölümden dirilmemiş olsaydı Hıristiyan inancının pek bir manası olmayacaktı; tıpkı İsa'nın da kendisinin ölümden üçüncü gün dirileceğini belirtmiş olduğu gibi. Diğer taraftan eğer İsa ölümden dirilmişse tüm iddialarının doğru ve ölümden sonra yaşam olduğunu kesin bir şekilde anlamış oluruz. <br> . . Diriliş iddialarını destekleyen pek çok kanıt vardır. Gerçekten de, Napolyon'un Waterloo'daki yenilgisinin varlığından çok daha fazla mahkemelerde kullanılan türden "resmi-yasal" kanıt vardır. Dirilişi incelemiş olanların şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya çıkardıkları belli başlı bazı sebepler vardır.

   İsa'nın kendisi ölümü ve dirilişi hakkında birtakım ön bildirimlerde bulunmuş ve tüm bunlar tam olarak söylediği gibi gerçekleşmiştir.

<blockquote>

Yuhanna 2:19-21 <br> Yuhanna 10:17 <br> Yuhanna 16:16-23 <br> Matta 12:40<br> Matta 16:21<br> Luka 18:31-33

   Bu olay pek çok güvenilir tarih kaynaklarınca iyi bir şekilde tespit edilmştir. <br>    Tarihçiler Josephus ( İ.S. 37-110 ), Ignatius (İ.S. 50-115 ), Justin Martyr (İ.S.100-165 ) ve Tertullian (İ.S.160-220 ) dirilişin gerçekliği hakkında ikna edici olmuşlardır. Onların yazıları İncil yazarlarının açıklamalarını doğrular ki bunların en erken İ.S. 37'de ve İ.S. 64 yılını geçmeden, önde gelen İncil bilginlerince tasdik edildiğini belirtirler. <br>    Buna ek olarak birinci ve ikinci yüzyıl tarihçileri olan Cornelius Tacitus, Suetonius, Plinius Secundus ve Samosata'lı Lucian da bu inanılmaz olayın o zamanın insanları üzerindeki etkisini kabul ve itiraf etmişlerdir.

   Diriliş, boş mezarın akla yakın tek açıklamasıdır. <br>    Romalı askerler İsa'nın yattığı mezarı yakın bir şekilde koruyorlardı. Üstelik mezarın girişinde çok büyük bir kaya bulunuyordu. Romalı koruma ekibi -ki bunların çoğunlukla 16 kişiden oluştuğu yazılmıştır- İsa'nın cesedinin öğrencileri tarafından çalınmasını imkansız kılmışlardır; kaldı ki, öğrenciler de kendi hayatlarının can güvenliğinden korkmaktaydılar. Kimilerinin iddia ettiği gibi İsa'nın ölmediği fakat sadece zayıf düşürüldüğü düşünülse bile, O'nun kaçışını o büyük kaya ve askerler engellerdi. Halsiz kalıp kırbaçlandıktan sonra altı saat boyunca haçta asılı kalması, cellatı tarafından ölümüne kanaat getirmek maksadıyla mızraklanması, gelenek olduğu üzere yaklaşık dört kilogramlık keten beze baharatlarla sarılması İsa'nın ne iki tonluk kayayı yokuş yukarı itecek ne de kurnazca onaltı Romalı askeri geçebilecek ve sonradan da öğrencilerine ışıldayan bir biçimde belirmesine imkan sağlıyordu. <br>    O zamanın Yahudi liderleri ortaya bir ceset çıkartarak tüm bu iddiaları çürütebilirlerdi ancak bunu yapmaya olanak yoktu çünkü ortada bir ceset yoktu.

   Dirilişe tanık olmuş pek çok görgü tanığı vardır. <br>    Ölümden dirildikten sonra İsa en az on kez kendini tanıyanlara ve bir defasında da 500 kişilik bir kalabalığa görünmüştür. Bu görünmeler birer halüsinasyon değildir. İsa kendini izleyenlerle yemek yemiş ve onlar da O'nun dirilmiş bedenine dokunmuşlardır.

<blockquote>

Luka 24:36-39 <br> Yuhanna 20:26-29 <br> I.Korintliler 15:3-8

   Hıristiyan hareketinin başlangıcı için diriliş tek geçerli açıklamadır. <br>    Hıristiyan Kilisesi tam olarak İsa' nın alenen öldürüldüğü ve gömüldüğü şehirde doğmuştur. İsa'nın dirilişindeki inanç Kudüs'te kök almış ve tüm dünyayı saracak şekilde çevrelemiş bir gerçek olmuştur. Hıristiyan kilisesi insanlık tarihinde var olan ve var olmuş en geniş kurumdur. Açıkça denilebilir ki, eğer diriliş bir hikaye olsaydı bu mümkün olamazdı. Diriliş öğrencilerin değişmiş yaşamlarının tek mantıksal açıklamasıdır. Onlar İsa' yı halk önündeki duruşmasından önce bırakıp kaçtılar ve hatta inkar bile ettiler. Ölümünden sonra ise teşvikleri kırılmış ve korkmuşlardı. İsa' nın ölümden dirileceğini ummuyorlardı. Ama O'nun dirilişinden ve Pentakost'taki deneyimlerinden sonra bu teşviksiz ve düş kırıklığına uğramış adamlar ve kadınlar doğmuş olan İsa'nın ulu gücü ile şekillendirildiler. O'nun ismi ile dünyayı alt üst ettiler. İnançlarından dolayı çoğu yaşamlarını kaybetti, diğerleri de feci bir şekilde eziyet gördüler. Onların bu cesur davranışı İsa'nın ölümden dirildiğine dair kanaatlerinden ayrı olarak bir mana taşımaz, bu mana ki; ölmek için değecek bir gerçek...

   Yüzyıllardan bu yana pek çok büyük bilim adamı İsa'nın yaşadığına ait gerçeğe inanmış ve hala daha inanmaktadırlar. <br>    İncil yazarlarının dirilişe dair kanıtını inceledikten sonra yasal konularda bir otorite olan ünlü Harvard Hukuk Okulu'nda görevli Simon Greenleaf şu sonuca varmıştır: " Bu nedenle anlattıkları gerçekleri doğrulamadaki ısrarlı tutumları mümkün olmazdı, eğer İsa ölümden dirilmeseydi ve bu gerçeği başka herhangi bir gerçek kadar kesin olarak bilmeseydiler." Bay Greenleaf, kendisi için bu gerçekleri araştırdıktan sonra İsa Mesih inanlısı olan, Yahudi bir profesördür.

   Bu kanıtları tarttıktan sonra sizin sonuçlarınız nelerdir? İsa'nın yaşadığına inanıyor musunuz? Tüm, O' nun gerçekten dirildiğine inananlar sonsuz yaşam armağanını alırlar ve O' nunla şahsi bir ilişkiye sahip olurlar. Siz de bu sonsuz ilişkiye nasıl başlayacağınızı öğrenin.


MEHMET TUTAR :: le ilaha illalALLAH MUHAMMEDEN RESULLULAH RABBİMİZ ALLAHTIR  [13/09/2002]  
cabar :: yazacaklarımı iyi okuyun allah birdir doğmamış ve doğurulmamıştır.isa peyg dir ilah değildir  [13/09/2002] ¨ä
aliy :: lailahe illallah allah birdir muhammed ve isa mesih kulu ve resülüdür  [18/12/2003] ¨ä
aliy :: h.z. allah zamandan ve mekandan münezzeh olup onun eşi ve cocuğu olması için  [18/12/2003] ¨ä
pasab :: baba  [22/02/2004] ¨ä
melisa çiçek :: hz. isanın öldükten sonra diriliceği kuran-ı kerimde de yer almaktadır.fakat haşa kendisine  [28/07/2004]  
melisa çiçek :: Allah'ın oğlu demek doğru değildir.çünkü Allah'ı insan sıfatına sokmuş oluruz.  [28/07/2004]  
melisa çiçek :: bence insanlar dürüst,yardımsever ve merhametli olduğu sürece hangi dinde olursa olsun ve hangi dili  [28/07/2004]  
melisa çiçek :: konuşuyor olursa olsun bir şekilde mükafatlarını alcaklardır...  [28/07/2004]  
melisa çiçek :: Bu yüzden ben dinin aradaki ince bir çizgi olduğunu düşünüyorum ve her dinin gerçekte Allahın  [28/07/2004]  
melisa çiçek :: sevgisine ulaşmak için gönderildiğini ve hepsinin ortak noktası olmasından çok gerçek amaçları  [28/07/2004]  
melisa çiçek :: olduğuna inanıyorum.bende bir müslüman olarak hz.muhammed başta olmak üzere bütün peygamberlerin  [28/07/2004]  
melisa çiçek :: varlığını kabul ediyorum.sadece insanların takım tutar gibi dinini yaşamasını yadırgıyorum.çünkü  [28/07/2004]  
melisa çiçek :: bu şekildeki bi tutum diğer insanlara itici gelir ve onları zaman zaman incitebilir.  [28/07/2004]  
İSLAM :: LE İLEHE İLLALAH ALLAH KATINDA GECERLİ DİN İSLAMDIR  [27/03/2005] ¨ä
 önceki    İDDİALAR [22]
musa
  06/07/2002 
 sonraki    GÜÇLÜ ETKİ [1]
musa
  06/07/2002 

:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com