Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

Nihai Sorular
Nihai Sorular
- Dinin Bir Faydası Olabilir Mi? -

Nerede Bir Hata Oldu?
Günah Ciddi Birşey Midir?
Buradan Nereye Gideceğim?
Dinin Bir Faydası Olabilir Mi?


    İnsanın dindar hayvan olduğu söylenir. Encyclopedia of Religion and Ethics (Din ve Ahlak Ansiklopedisi) insanların dinsel özlem ve duygularını tatmin etme çabasıyla başvurduğu yüzlerce yöntemi listeler. İnsanlar güneşe, aya ve yıldızlara; yeryüzüne, ateşe ve suya; ağaç, taş ve metalden yapılmış putlara; balıklara, kuşlara ve hayvanlara, kendi sapık düşlerinin ürünü olan sayısız tanrı ve ruhlara tapmışlardır. Diğerleri gerçek Tanrı'ya türlü çeşitli kurbanlar, törenler, dinsel ayinler ve toplantılarla tapmaya çalışmışlardır. Ancak "din" ne kadar içten olursa olsun en az üç nedenden ötürü insanın günah sorununu asla çözemez.

    Din Tanrı'yı asla tatmin edemez. Din insanın kendisinin Tanrı'yla doğru bir ilişki içinde olmak için yaptığı bir çabadır. Ancak bütün bu çabalar boşunadır, çünkü insanın en iyi çabaları bile hatalıdır ve Tanrı için kabul edılmez niteliktedir. Kutsal Kitap bu konuda çok açıktır: Yaptığımız bütün iyilikler bile Tanrı için kirli paçavralar gibidir.60 Tanrı kusursuzluk istemindedir ve din böyle bir istemi karşılayamaz.

    Din günahı asla ortadan kaldıramaz. Erdemleriniz asla kötülüklerinizi silemezler. İyi davranışlar, iyi işler ve sevaplar asla kötülerini yok edemezler. Eğer kişi Tanrı'yla doğru bir ilişki içine girerse bu kimse övünmesin diye kendi yaptığı iyi işlerin sonucu değildir.61 Vaftiz veya sünnet olmalar, kiliseye veya camiye gitmeler, dualar etmeler veya namaz kılmalar, oruç tutmalar veya hacca gitmeler, zaman ve çaba harcamalar, Kutsal Kitap ya da Kur 'an okumalar, ya da her ne olursa olsun hiçbir şey bir tek günahı yok edemez.

    Din insanın günahkâr doğasını asla değiştiremez. Kişinin davranışları, sorunun aslı değil, belirtisidirler. İnsanın sorununun özü kendi kalbidir. Doğası bakımından insanın kalbi yoz ve bozuktur. Kiliseye veya camiye gitmek, dinsel törenlerde yer almak size kendinizi iyi hissettirebilir ama sizi iyi yapamaz. Kirliden temizi kim çıkarabilir? Hiç kimse!62

    Yukarıda sözü geçen dinsel etkinliklerin bazıları kendi kendilerine "iyi" dirler. Örneğin, kilise toplantılarına gitmek, Kutsal Kitap okumak ve dua etmek doğrudur, çünkü bunları yapmamızı bizlere Tanrı söylemiştir. Ama kendinizi Tanrı ile sahip olmanız gereken türde bir ilişkiye sokmak için bunlara güvenemezsiniz. Bunların böyle bir şey yapmaya güçleri olmadığı gibi bunlara güvenmek de günah ve suçlanmanıza bir şeyler ekler.


60. Tevrat: Yeşaya 64: 6
61. İncil: Efesliler 2: 9
62. Tevrat: Eyüp 14: 4

Nerede Bir Hata Oldu?
Günah Ciddi Birşey Midir?
Buradan Nereye Gideceğim?
Dinin Bir Faydası Olabilir Mi?


:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com