Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

Nihai Sorular
Nihai Sorular
- Tanrı Nasıldır, Neye Benzer? -

Nerede Bir Hata Oldu?
Günah Ciddi Birşey Midir?
Buradan Nereye Gideceğim?
Dinin Bir Faydası Olabilir Mi?


    Bundan sonra yüzyüze gelmemiz gerekliliğinin besbelli olduğu soru budur. Tanrı'nın var olduğunu kabul etmekle, Tanrı'nın bizimle, yarattığı doğa ve Kutsal Kitap'ın sayfaları aracılığıyla söyleştiğini kabul etmek iki ayrı şeydir. Ama bunlardan da fazlasını bilmemiz gerekmektedir. Gerçekten de Tanrı nasıldır ve neye benzer?
    Kutsal Kitap bu çok önemli soruya birçok açık ve olumlu yanıt verir. Aşağıda bunlardan bazılarını bulacaksınız.

    Tanrı Kişiseldir. Tanrı bir "şey", bir "güç" ya da bir "etki" değildir. Kendisinin diri ve kişisel bir Varlık olduğunu gösteren biçimlerde düşünür, hisseder, arzular ve hareket eder Ama O sadece "yukarıdaki" ya da bir çeşit "superman" değildir. Rab gerçek Tanrı'dır; O yaşayan Tanrı, sonsuz Kral'dır.15

    Tanrı Tektir. Sadece bir tek gerçek Tanrı vardır. O der ki: İlk ve son Ben'im; benden başka Tanrı yoktur.16 Ancak Tanrı, Kendisini üç "bilinç merkezinden" oluşan bir "üçlü birlik" olarak tanıtmıştır:
Baba, Oğul (İsa Mesih) ve Kutsal Ruh; bunların her biri gerçekten, bütünüyle ve eşit bir şekilde Tanrı'dır. Kutsal Kitap, Baba Tanrı'nın izzetinden söz eder.17 Tanrı'nın Sözü olan İsa Mesih'in Tanrı olduğunu söyler, ve Kutsal Ruh olan Rab'den söz eder, Tanrı bir olduğu halde Tanrı'yı oluşturan üç "kişilik" vardır.***

    Tanrı Ruhsaldır. Fiziksel boyutları yoktur. Vücudu ve ebat ve şekil kavramlarıyla açıklayabileceğimiz nitelikleri yoktur. Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.18 Bunun anlamı Tanrı'nın görünmez olduğudur. Tanrı'yı [bir bütün olarak] hiçhir zaman hiç kimse görmemiştir.19 Bu aynı zamanda Tanrı'nın bir zamanda bir tek yerde olmakla sınırlı olmadığı, her zaman her yerde olduğudur: Rab, "Gökleri ve yerleri ben doldurmuyor muyum?" diyor.20 Bunun anlamı ise Tanrı'nın her yerde olup biten her şeyi çok iyi bildiğidir. Bu sadece yaptığınız ve söylediğiniz her şeyi değil, kafanızdan geçen her düşünceyi de kapsar.

    Tanrı Sonsuzdur. Tanrı'nın hiçbir başlangıcı olmamıştır. Kutsal Kitap'taki sözleri kullanırsak: Ezelden ebede kadar sen Tanrı'sın.21 Tanrı'nın var olmadığı bir zaman olmamıştı ve de olmayacaktır. Tanrı Kendini şöyle tanımlar: Var olan, var olmuş ve var olacak olan.22 Ve sonsuza dek de aynıdır: Ben RAB'bim, değişmem.23 Tanrı hâlâ her zaman olmuş olduğu her şeydir ve her zaman da öyle olmaya devam edecektir.

    Tanrı Bağımsızdır. Yaşayan diğer bütün varlıklar insanlara ya da bazı şeylere ve en nihayet de Tanrı'ya bağımlıdırlar; ama Tanrı yarattıklarından bütünüyle bağımsızdır. Kendi kendine var olabilir. Herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren Kendisi olduğuna göre, bir şeye gereksinmesi varmış gibi O'na insan eliyle hizmet edilmez.24

    Tanrı Kutsaldır. Kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değerdir.25 Hiçbir şey Tanrı'nın kutsallığıyla kıyaslanamaz. Tamamiyle kusursuz olan Rab'bin kutsallıkta benzeri yoktur.26 Kutsal Kitap O'nun hakkında şöyle der: Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin. Adaletsizliği hoşgörmezsin.27 Ve bu kutsal Tanrı her birimizden de kutsallık isteminde bulunur. Bugün bize verdiği emir "Kutsal olun, çünkü ben kutsalım"dır.

    Tanrı Adildir. Rab adalet Tanrısı'dır 28 ve doğruluk ve adalet tahtının temelidir.29 Tanrı sadece bizi Yaratan ve kuvvetlendiren olmakla kalmaz, aynı zamanda sonsuzluk ve kusursuz bir adalet ve doğruluk içinde ödüllendiren ve cezalandıran Yargıcımızdır. Yargıları o denli kusursuz bir adilliktedir ki, en sonunda hiç kimse haksızlığa uğradığını söyleyemeyecektir.

    Tanrı Kusursuzdur. Tanrı'nın bilgisi kusursuzdur. Tanrı'nın gözünden saklı olan hiçbirşey yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözlerinin önünde her şey çıplak ve açıktır.30 Tanrı, bütün düşüncelerimiz ve yaptıklarımız dahil geçmişte, şimdi ve gelecekte olan şeylerin hepsini bilir. Bilgeliği kusursuz ve bizim anlayışımızın tamamiyle ötesindedir. Ah! Tanrı'nın zenginlik, bilgelik ve bilgisinin derinliği! O'nun yargıları ne denli akıl ermez,yolları da ne denli anlaşılmazdır!31

    Tanrı Her Şeyin Üzerinde Hüküm Sürer. O evrenin tek ve en üstün yöneticisidir. ve hiçbir şey O'nun kontrolünün dışında değildir. Ta
nrı göklerde ve yerde, istediğini yapar.32 Tanrı için kaza, rastlantı ve sürpriz diye bir şey yoktur. Dünyanın tarihini O yazar ve her şeyi kendi isteğinin emeline uygun olarak düzenler.33 Tanrı'nın yapmayı seçtiği işlerde kimsenin öğüt ya da onayına ihtiyacı yoktur. Kimse, O'nun yapmayı uygun gördüğü bir şeyi yapmasına engel olamaz: Kimse O'nun elini tutup, O'na "Ne yaptın?" diyemez.34

    Tanrı'nın Gücü Her Şeye Yeter. O çok güçlüdür. Kendisi hakkında şöyle demiştir: "Ben bütün insanlığın Tanrısı olan Rab'bim. Benim için çok zor olan bir şey var mıdır?"35 Bunun anlamı, Tanrı'nın yalan söylemek, değişmek, yanlışlık yapmak, günah işlemek, ya da Kendini inkâr etmek gibi herhangi bir şey yapabileceği değil, karakterine uygun olan şeylerden istediği her şeyi yapabileceğidir.

    Bunlar, Tanrı'nın Kendi tabiatı ve karakteri ile ilgili olarak Kutsal Kitap'ta bize açıkladığı şeylerden bazılarının kısaca özetleridir. Tanrı hakkında anlamamız imkânsız olan birçok şey olduğu halde Kutsal Kitap'ta Tanrı hakkında anlayabileceğimiz başka bazı gerçekler daha vardır. Tanrı anlaşılması imkansız harikalar ve sayısız mucizeler yapar.36 Bu bakımdan Yüce Tanrı'yı tümüyle kavrayamayız37 ve insan zekâsı ve mantığı bunu asla değiştiremez. Bu da bizi şaşırtmamalıdır. Eğer Tanrı'yı kolayca anlayabilseydik O artık bizim tapınmamıza layık olmazdır.

15. Tevrat: Yeremya 10: 10
16. Tevrat: Yeşaya 44: 6
17. İncil: Filipililer 2: 11, Yuhanna 1: 1, II. Korintliler 3: 18
18. İncil: Yuhanna 4: 24
19. İncil: Yuhanna 1: 18
20. Tevrat: Yeremya 23: 34
21. Zebur: Mezmurlar 90: 1
22. İncil: Esinleme 1: 8
23. Tevrat: Malaki 3 :6
24. İncil: Elçilerin İşleri 17 :25
25. Tevrat: Çıkış 15: 11
26. Tevrat: l. Samuel 2: 2
27. Tevrat: Habakkuk 1: 13
28. Tevrat: Yeşaya 30: 18
29. Zebur: Mezmurlar 97: 2
30. İncil: İbraniler 4: 13
31. İncil: Romalılar 11: 33
32. Zebur: Mezmurlar 135: 6
33. İncil: Efesliler 1: 11
34. Tevrat: Daniel 4: 35
35. Tevrat:Yeremya 32: 17
36. Tevrat: Eyüp 5: 9
37. Tevrat: Eyüp 37: 23


Nerede Bir Hata Oldu?
Günah Ciddi Birşey Midir?
Buradan Nereye Gideceğim?
Dinin Bir Faydası Olabilir Mi?


:: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com