Yehova Şahitleri Dipnotları

1. William Miller, Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ about the Year 1843 (Boston: Joshua V.Himes, 1842). Miller tapınağın iki bin üç yüz gün sonra düzene konulmasını, dünyanın düzene konulması olarak yorumladı. Bu nedenle, Mesih'in gelişine dek iki bin üç yüz yıl geçmesi gerektiğini iddia etti (Dan.8:14). Miller'ın, Daniel 9:25'ten aldığı başlangıç noktası Kudüs'ün yeniden yapılmasına işaret etmektedir. Miller bunun Ezra'nın dönüşüne denk gelen İ.Ö. 457 yılı olduğunu söyledi. Mesih bu tarihten iki bin üç yüz yıl sonra, yani 1843 yılında gelecekti.

2. N. H. Barbour ve Charles T. Russell, Three Worlds and the Harvest of This World (Rochester, N. Y.: N. H. Barbour & C. T. Russell, 1877). Üç dünya, Tufandan önceki, şu anki ve gelecekteki dünyalar olarak görülmektedir.

3. Watchtower, 15 Eylül 1910, s.298.

4. Charles T. Russell, Thy Kingdom Come (Brooklyn: International Bible Students Association, 1904), s.342. 1904 baskısı, koridorun uzunluğunu 3416 inç olarak verir ve şöyle bir sonuca varır: "Dolayısıyla Piramit, 1874 yılının sonunun, büyük sıkıntı döneminin başlangıcı olduğuna tanıklık etmektedir." 1923 baskısı ise koridorun boyunu 3457 inçe uzatır ve şöyle der: "Dolayısıyla Piramit, 1914 yılının sonunun, büyük sıkıntı döneminin başlangıcı olduğuna tanıklık eder."

5. Scottish Court of Sessions, Douglas Walse v. James Latseim Clyde, Cs 258/2788 (Kasım 1954); Pursuer's Proof, s.7,61,342-43.

6. Kingdom Ministry, Mayıs 1974, s.3.

7. Çevirmenler, ölümlerinden sonra bile adlarının açıklanmamasını rica etmişlerdir. Ancak çeviri süresince Kule'nin karargahında hizmet etmiş olan Williaın Cetnar, çevirmenlerin beşinin kimliğini açıklamıştır: N.H.Knorr, F.W.Franz, A.D.Schroeder, G.D.Gangas ve M.Henschel. (Edmond C. Gruss, We Left Jehovah's Witnesses-A Non-Prophet Organization (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian & Reformed Publ. Co., 1974), s.74.

8. Let God Be True (Brooklyn: Watchtower Bible and Tract Society, 1952), s. 101-2.

9. A.g.e.s.108.

10 A.g.e. s.32.

11. Charles T. Russell, The Times Is at Hand (Brooklyn: WBTS, 1910),s.l29.

12. Let God Be True, s.138.

13. Make Sure of All Things (Brooklyn: WBTS, 1950), s.314.

14. The Truth Shall Make You Free (Brookly: WBTS, 1943), s.295.

15. Joseph F. Rutherford, Prophecy (Brooklyn: WBTS, 1929), s.65.

16. Watchtower, 1 Aralık 1981, s.8.

17. Let God Be True.s.68.

18. A.g.e. s.92, 99.

19. Theocratic Aid to Kingdom Publishers (Brooklyn: WBTS, 1945), s.249-50. Watchtower, 15 Aralık 1972, s.755.

20. Watchtower, Ekim-Kasım 1881, s.5.

21. Watchtower, 15 Temmuz 1906, s.215; 1 Mart 1896, s.47; 15 Haziran 1896, s. 139-40; 1 Eylül 1900, s.270-71.

22. Watchtower, 1 Aralık 1916,s.367; 1 Mayıs 1922, s. 131-32. Aralık 15, 1922 tarihli Watchtower (s.396), Russel'ı 'o hizmetkar' olarak görmek yalnızca bir gerçek olarak kabul edilmekle kalmıyordu. Bu aynı zamanda, imanın bir gereğiydi. 1 Mayıs 1922 tarihli Watchtower, Russell'dan kuşku duymanın imandan dönmekle sonuçlanacağını yazmıştı. Kıyaslayın. J.F.Rutherford, The Harp of God (Brooklyn: WBTS, 1921), s.239. Bu yazı, derginin 1928 baskısından tümüyle çıkarıldı.

23. Watchtower, 15 Şubat 1927, s.56; 1 Ağustos 1950, s.230; 1 Ekim 1967,s.590; 150cak 1969,s.51.

24. Watchtower(15 Aralık 1916, s.391), Russel'ı 'o hizmetkar' olarak kabul etmenin önemine işaret ediliyor. "Bildiriyi reddetmek Rab'bi reddetmek demektir."

25. Kule'ye göre, "Tapınan varlık, Mesih'in düşüncesini ya da Tanrı'nın ruhunu alnnaktan yoksundur." (1 Mayıs 1964, s.270).

26. Watchtower, 1 Nisan 1972, s.197; The Nations Shall K.now That 1 Am Jehovah (Brooklyn: WBTS, 1971), s.70; Watchtower, 15 Ocak 1969, s.40-41; 15 Mart 1972, s.189.

27. Watchtower, 1 Mart 1965, s.151; Aid to Bible Understanding (Brooklyn: WBTS, 1971), s.47.

28. Awake! 8 Ekim 1968,s.23.

29. Russell, The Time Is at Hand, s. 101.

30. Watchtower, 1 Eylül 1916, s.265; Joseph F. Rutherford, Millions Now Living Will Never Die (Brooklyn: IBSA, 1920), s.89-90; Watchtower, 1 Eylül 1922, s.262; Informant, Mayıs 1940, s.1; Watchtower, 15 Eylül 1941, s.288; Awake! 8 Eylül 1968, s.13. Ayrıca bkz. Duane Magnani'nin Eyes of Understanding adlı yapıtı.

31. Yukarıda sözü geçen İskoçya'daki davada, Kule önderleri sahte peygamberlik sözleri verdiklerini kabul etmişlerdir. Kıyaslayın. Pursuer's Proof, s. 103-5, 342-43.

Geriye Dönmek için tıklayın  (599 bytes)

[ Ana Sayfa ]

İncil Dersi|Online İncil|Vaazlar|İlahiler|Kütüphane|Programlar|SohbetOdası ]