Pavlus'un Timoteyus'a birinci mektubu

1. TİMOTEYUS'A GİRİŞ

1. Bölüm
Yanlış öğretilere karşı uyarı
Tanrı merhametlidir

2. Bölüm
Dua ve tapınma

3. Bölüm
Topluluğun önderleri
Büyük sır

4. Bölüm
İmandan dönüş
İyi hizmetkâr

5. Bölüm
Topluluk içi sorumluluklar

6. Bölüm
Tanrı yolunda yürümek