Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

 Sipariş Verirken Dikkat!    ÜCRETSİZ SİPARİŞ VERME    TANIK    MECDELLİ MERYEM'İN GÖZÜNDEN İSA M...    İRTİBAT...  

24.06.2017
Mısır’dan Çıkış 28:15-43
15“Usta işi bir karar göğüslüğü yap. Onu da efod gibi, altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yap. 16Dört köşe, eni ve boyu bi-rer karış olacak; ikiye katlanacak. 17Üzerine dört sıra taş yuvası kak. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt; 18ikinci sırada firuze, laciverttaşı, aytaşı; 19üçüncü sırada gökyakut, agat, ametist; 20dördüncü sırada sarı yakut, oniks ve yeşim olacak. Taş-lar altın yuvalara kakılacak. 21On iki taş olacak. Üzerlerine mühür oyar gibi İsrai-loğulları?nın adları bir bir oyulacak. Bu taşlar İsrail?in on iki oymağını simgeleye-cek. 22“Göğüslük için saf altından örme zincirler yap. 23İki altın halka yap, göğüs-lüğün üst iki köşesine birer halka koy. 24İki örme altın zinciri göğüslüğün köşele-rindeki halkalara tak. 25Zincirlerin öteki iki ucunu iki yuvanın üzerinden geçirerek efodun ön tarafına, omuzlukların üzerine bağla. 26İki altın halka daha yap; her bi-rini göğüslüğün alt iki köşesine, efoda bitişik iç kenarına tak. 27İki altın halka daha yap; efodun önündeki omuzluklara alttan, dikişe yakın, ustaca dokunmuş şeridin yukarısına tak. 28Göğüslüğün halkalarıyla efodun halkaları lacivert kordonla birbi-rine bağlanacak. Öyle ki, göğüslük efodun ustaca dokunmuş şeridinin yukarısında kalsın ve efoddan ayrılmasın. 29“Harun Kutsal Yere girerken, İsrailoğullarının ad-larının yazılı olduğu karar göğüslüğünü yüreğinin üzerinde taşıyacak. Öyle ki, ben, RAB halkımı sürekli anımsayayım. 30Urim?le Tummim?i karar göğüslüğünün içine koy; öyle ki, Harun ne zaman huzuruma çıksa yüreğinin üzerinde olsunlar. Böylece Harun İsrailoğulları?nın karar vermek için kullandıkları Urim?le Tum-mim?i RAB'bin huzurunda sürekli yüreğinin üzerinde taşıyacak.” 31“Efodun altına giyilen kaftanı salt lacivert iplikten yap. 32Ortasında baş geçecek kadar bir boşluk bırak. Yırtılmaması için boşluğun kenarlarını yaka gibi dokuyarak çevir. 33Kaftanın kenarını çepeçevre lacivert, mor, kırmızı iplikten nar motifleriyle beze, aralarına altın çıngıraklar tak. 34Eteğin ucu bir altın çıngırak, bir nar, bir altın çın-gırak, bir nar olmak üzere çepeçevre kaplanacak. 35Harun hizmet ederken bu kaf-tanı giyecek. En Kutsal Yer?e, huzuruma girip çıkarken duyulan çıngırak sesi onun ölmediğini gösterecek. 36“Saf altından bir levha yap ve üzerine mühür oyar gibi RAB'be adanmıştır sözünü oy; 37lacivert bir kordonla sarığın ön tarafına bağ-la. 38Harun onu alnında taşıyacak. İsrailliler kutsal bağışlarını getirirken suç işle-mişlerse, suçlarını Harun taşıyacak; onlar önümde kabul görsün diye levha sürekli Harun?un alnında bulunacak. 39“İnce ketenden işlemeli bir mintan doku, ince ke-tenden bir sarık, bir de nakışlı kuşak yap. 40“Harunun oğullarına mintanlar, kuşak-lar, görkem ve saygınlık kazandıracak başlıklar yap. 41Bu giysileri ağabeyin Ha-run?a ve oğullarına giydir; sonra bana kâhinlik etmeleri için onları meshedip ata ve kutsal kıl. 42“Edep yerlerini örtmek için onlara keten donlar yap. Boyu belden uy-luğa kadar olacak. 43Harun?la oğulları Buluşma Çadırı?na girdiklerinde ya da Kutsal Yer?de hizmet etmek üzere sunağa yaklaştıklarında, suç işleyip ölmemek için bu donları giyecekler. Harun ve soyundan gelenler için sürekli bir kural olacak bu.”

Öbür Kâhin Giysileri
Mısır’dan Çıkış 28:15-43

Bir karar göğüslüğünün yapımı ve öbür kâhin giysileri ile ilgili kurallar yer almaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
43: Tanrı kutsaldır. Günahlı insan ancak İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşabilir. Mesih bizim doğruluğumuz olup kirliliğimizi örttü ve kutsal Tanrı'ya yaklaşabilmemizi sağladı. Mesih?in bu yüce lütfuna şükredelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
15-30, 36: Başkâhinin giysileri arasında ayrıntılı bir biçimde anlatılan giy-si karar göğüslüğüdür. Karar göğüslüğü, doğru ile doğru olmayanı karar verirken kullanılırdı. Mesih bizi doğru kıldı ve Tanrı'nın kutsal halkı yap-tı. Bizi Tanrı'nın kutsal halkı yapan Mesih?in sevgisini hep anarak O'nda yaşamalıyız.
31-35: Efodun altına giyilen kaftanda nar ile altın çıngırak vardı. Nar, Mı-sır ile Kenan gibi zengin topraklarda yetiştirilen meyvedir ve nar içindeki çok çekirdekler ise Tanrı'nın, İsrail?in soyundan gelenlerin sayısını çoğal-tacağı sözünü hatırlatır. Büyük bir kalabalığın tahtın önünde Tanrı'yı öv-düğü sahneyi düşünerek Tanrı'nın kurtaracağı kişileri hatırlayalım (Va.7:9,10).
40-43: Kâhinler RAB'be hizmet ederken giymeleri gereken giysileri vardır. Tanrı'ya yaklaşırken kendimizi incelemeliyiz.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
[21/03/2016] VAAZ 49, (1503 kez okundu.)


[21/03/2016] VAAZ 48, (1447 kez okundu.)


[21/03/2016] VAAZ 47, (1295 kez okundu.)


[21/03/2016] VAAZ 46, (2051 kez okundu.)

 


[09/07/2002] SUNUŞ, (13222 kez okundu.)


[09/07/2002] EVRENİ SARAN TANRI BİLGİSİ, (14219 kez okundu.)


[09/07/2002] KENDİ DOĞRUMUZU ANLATIRKEN, (13578 kez okundu.)


[09/07/2002] YÜCE TANRI BİRDİR, (13668 kez okundu.)


Eski ve yeni ahit mp3 (15/06/2017)


  Merhaba.
Daha önce birkaç kez kutsal kitap talebim oldu ve gerçekten çok teşekkür ederim ilgilendiniz ve bana ulaştırdınız. Gönderdiğiniz kitapları o zaman okudum ama şimdi tekrar okuma şansım yok. Onun için mp3 formatında arıyorum. İnternette aramama rağmen istediğim gibi bir indirme linki bulamadım. Genellikle her bölüm ve alt konuları ayrı ayrı indirmek gerekiyor. Benim onunla ilgilenecek ne zamanım nede imkanım var. Sizden ricam eski ahit ve yeni ahit olarak tam metin t...


...Devamlı Oku...
Tekrar doğuş inancına ortak olmak istermi..., [1] Efsane tarafından 09/01/2017 tatihinde yazılmış
(Read More... | 1015kes okunmuş)

Siz ne düşünüyorsunuz? (24/01/2017)

İncil, Yakup. 3:1~12 [Dizginlenemeyen Dil]

Yak. 3:1 Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz; bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın.
Yak. 3:2 Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir.
Yak. 3:3 Bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz, böylece bütün bedenlerini yönlendiririz.
Yak. 3:4 Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar taraf...


...Devamlı Oku...
Ne derecede güvenli, Düşük hapı tarafından 24/01/2017 tatihinde yazılmış
(Read More... | 518 kez okunmuş)

İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR? (25/07/2002)
İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR?

ÇARMIHIN SUÇUNUN ÜSTESİNDEN GELME

Belki tüm dikkatimizi toplayan bütün engellerden en büyüğü Kutsal Kitap'ta
  "Çarmıh'ın suçu"nun ne olarak bilindiğidir. Tabi ki bu Mesih'in Çarmıh'ı
  tarafından ortaya çıkan Tanrı'nın eşsiz Kurtuluş yolunu reddedenler içindir.
  Onlar kendi yollarıyla Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışsalar da, bu imkansızdır.
  Tanrı'ya sadece Mesih'in ölümü aracılığıyla yaklaşabiliriz. Sonsuz kurtuluşumuzu
  sağlayabilecek, tek Çarmıhtır.

  Fakat Müslümanlar için Tanrı'nın O'nun tek Oğlu'nun çarmıh...


...Devamlı Oku...
Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?, [594] musa tarafından 24/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 21314kes okunmuş)

İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR?... (08/07/2002)
MARANGOZDAN DA ÖTE Bölüm 1 İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR? Yakın zamanda, Los Angeles’te bazı kişilerle konuşuyordum. Onlara, “Sizce, İsa Mesih kimdir?” diye sordum. İsa’nın büyük bir din önderi olduğu yanıtını verdiler. Bu...

...Devamlı Oku...
İSA RAB Mİ, YALANCI MI, YOKSA DELİ Mİ?, musa tarafından 08/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 14187kes okunmuş):: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com