Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

 Sipariş Verirken Dikkat!    ÜCRETSİZ SİPARİŞ VERME    TANIK    MECDELLİ MERYEM'İN GÖZÜNDEN İSA M...    İRTİBAT...  

23.11.2014
1.Krallar 13:1-10
1Yarovam buhur yakmak için sunağın yanında dururken, bir Tanrı adamı RAB’bin buyruğu üzerine Yahuda’dan Beytel’e geldi. 2RAB’bin buyruğu uyarınca sunağa karşı şöyle seslendi: “Sunak, ey sunak! RAB diyor ki, ‘Davut’un soyundan Yoşiya adında bir erkek çocuk doğacak. Buhur ya-kan, tapınma yerlerinde görevli kâhinleri senin üstünde kurban edecek. Üstünde insan kemikleri yakılacak.’” 3Aynı gün Tanrı adamı bir belirti göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü: “RAB’bin bana açıkladığı belirti şudur: Bu sunak parçalanacak, üstündeki küller çevreye savrulacak.” 4Kral Yarovam, Tanrı adamının Beytel’de sunağa karşı söylediklerini du-yunca, elini ona doğru uzatarak, “Yakalayın onu!” diye buyruk verdi. An-cak Tanrı adamına uzattığı eli felç oldu ve düzelmedi. 5Tanrı adamının RAB’bin buyruğuyla gösterdiği belirti uyarınca, sunak parçalandı, üstün-deki küller çevreye savruldu. 6O zaman Kral Yarovam, Tanrı adamına, “Lütfen benim için dua et, Tanrın RAB’be yalvar ki, elim eski halini al-sın” dedi. Tanrı adamı RAB’be yalvarınca kralın eli iyileşip eski halini aldı. 7Kral, Tanrı adamına, “Benimle eve kadar gel de bir şeyler ye” dedi, “Sana bir armağan vereceğim.” 8Tanrı adamı, “Varlığının yarısını bile versen, seninle gelmem” diye karşılık verdi, “Burada ne yer, ne de içerim. 9Çünkü RAB bana, ‘Orada hiçbir şey yiyip içme ve gittiğin yoldan dön-me’ diye buyruk verdi.” 10Böylece Tanrı adamı, Beytel’e gelmiş olduğu yoldan değil, başka bir yoldan gitti.

Tanrı’nın Azarlaması
1.Krallar 13:1-10

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
1,2: Bu peygamberlik, güney Yahudiye’nin kralı olan Yoşiya tarafından gerçekleştirilir (2Kr.23:15, 19, 20). Rab, sözüne aykırı davranıp kendi is-teğine göre davrananları yargılar. Özellikle kendisine hizmet edenleri kış-kırtan kişilere, günahlarının hesabını sorar.
3,5: Rab, dinleyenler Tanrı adamının söylediği şeyin gerçekleşeceğine inansın diye bir belirti gerçekleştirir. Böylece hem Tanrı adamını korur hem de Yarovam’ın günahtan dönmesini ne kadar çok istediğini gösterir. Belirti olarak sunağın parçalanması ve üstündeki küllerin çevreye savrul-ması, Tanrı’nın Beytel’deki sunakta sunulan sunuları asla kabul etmeye-ceğini belirtmektedir. Sonuç olarak sunak parçalanır. Böylece Tanrı, ken-di yüceliğini çalan kişilerin mahvolacağını ilan eder.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
4,7: Yarovam, Tanrı adamını duyduktan sonra tövbe etmek yerine onu ya-kalamak ister. Fakat bunu yapmak için uzattığı eli felç olur ve elinin eski haline dönmesi için Tanrı adamından dua ister. Yarovam’ın bu iki hareke-ti, yalnız kendisini düşünen tavrından kaynaklanmaktadır. Düşüncelerim ve davranışlarım bencilliğimin ürünü mü?
8-10: Yarovam Tanrı adamını eve davet eder; fakat Tanrı adamı bunu ka-bul etmez. Çünkü Tanrı’nın buyruğuna uymak ister. Konuksever bir dav-ranış sergileyerek bana yaklaşmaya çalışan kötü niyetli kişilerin bu dav-ranışlarını akıllıca fark edip doğru olanı seçmem gerekir.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
[30/05/2008] Vaaz 49, (8152 kez okundu.)


[06/05/2008] Vaaz 48, (8354 kez okundu.)


[11/10/2007] VAAZ 47, (17323 kez okundu.)


[28/09/2007] VAAZ 46, (6111 kez okundu.)

 


[09/07/2002] SUNUŞ, (8322 kez okundu.)


[09/07/2002] EVRENİ SARAN TANRI BİLGİSİ, (9064 kez okundu.)


[09/07/2002] KENDİ DOĞRUMUZU ANLATIRKEN, (8729 kez okundu.)


[09/07/2002] YÜCE TANRI BİRDİR, (8945 kez okundu.)


Barnabas'ın anlattıkları (21/11/2014)
Barnabas İncili.
Vatikan'ın "apokrif" dediği.
Yani varlığı kabul edilen ancak içeriği Vatikan tarafından kabul edilmeyen bir eser.
İsadan sonra elden ele dolaşan bir İncil. Iranusun yazılarından bu anlaşılıyor.

Bu İncil 5. asırda Papa I.Glasius tarafından yayınlanan Decretum Gelasianum'da aykırı kitap ilan edilmiş. Bu buyrultu bugüne ulaşan belgeler arasında aynı zamanda. Hz Muhammed'ın doğumu İsa'dan 571 yıl sonra.

İznik Konsülü öncesinde de teslisi değil te...


...Devamlı Oku...
İncil Okumaları / ' 1. Bölüm İsa Mesih'in S..., [5] Davud tarafından 18/11/2014 tatihinde yazılmış
(Read More... | 32kes okunmuş)

[re] inanç ciddi konudur (12/05/2012)
arkdaşlar k.kerim incil gibi yazılmamıştır sorularınızı tel müftülüklere sorarsanız kesin net bir cevaplar alırsınız ama kısaca şunu söyleyim tartışmak hakaret etmek istemediğim  için değil aklımdaki soruları dile getirmeye çalışcağım

incil farklı kişiler tarafından farklı tarihlerde yazılmıştır kaynak
http://www.kampusweb.com/makaleler/kutsalkitap.html
Şaşırtıcı bir şekilde Kutsal Kitap'ın bütün yazarl...


...Devamlı Oku...
christ oku, [18] mehmet tarafından 11/05/2012 tatihinde yazılmış
(Read More... | 874 kez okunmuş)

İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR? (25/07/2002)
İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR?

ÇARMIHIN SUÇUNUN ÜSTESİNDEN GELME

Belki tüm dikkatimizi toplayan bütün engellerden en büyüğü Kutsal Kitap'ta
  "Çarmıh'ın suçu"nun ne olarak bilindiğidir. Tabi ki bu Mesih'in Çarmıh'ı
  tarafından ortaya çıkan Tanrı'nın eşsiz Kurtuluş yolunu reddedenler içindir.
  Onlar kendi yollarıyla Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışsalar da, bu imkansızdır.
  Tanrı'ya sadece Mesih'in ölümü aracılığıyla yaklaşabiliriz. Sonsuz kurtuluşumuzu
  sağlayabilecek, tek Çarmıhtır.

  Fakat Müslümanlar için Tanrı'nın O'nun tek Oğlu'nun çarmıh...


...Devamlı Oku...
Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?, [622] musa tarafından 24/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 17881kes okunmuş)

İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR?... (08/07/2002)
MARANGOZDAN DA ÖTE Bölüm 1 İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR? Yakın zamanda, Los Angeles’te bazı kişilerle konuşuyordum. Onlara, “Sizce, İsa Mesih kimdir?” diye sordum. İsa’nın büyük bir din önderi olduğu yanıtını verdiler. Bu...

...Devamlı Oku...
İSA RAB Mİ, YALANCI MI, YOKSA DELİ Mİ?, musa tarafından 08/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 9416kes okunmuş):: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com