Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

 Sipariş Verirken Dikkat!    ÜCRETSİZ SİPARİŞ VERME    TANIK    MECDELLİ MERYEM'İN GÖZÜNDEN İSA M...    İRTİBAT...  

28.03.2017
1.Tarihler 27:1-34
1İsrail‟de görev yapan İsrailli boy başlarının, binbaşılarla yüzbaşıların ve görevlilerin listesi. Bunlar değişen birliklerde yıl boyunca aydan aya her konuda krala hizmet ederlerdi. Her birlik 24 000 kişiden oluşurdu. 2Bi-rinci ay için birinci birliğin komutanı Zavdiel oğlu Yaşovam‟dı. Komuta-sındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu. 3Birinci ay için görevlendirilen ordunun başkomutanı Yaşovam, Peres soyundandı. 4İkinci ay için ikinci birliğin komutanı Ahohlu Doday‟dı. Miklot bu birliğin baş görevlisiydi. Doday komutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu. 5Üçüncü ay için üçüncü birliğin komutanı Kâhin Yehoyada oğlu önder Benaya‟ydı. Ko-mutasındaki birlik 24 000 kişiden oluşuyordu. 6Otuz yiğitlerden biri ve Otuzlar‟ın önderi olan Benaya‟ydı bu. Oğlu Ammizavat da onun birliğin-de görevliydi. 7Dördüncü ay için dördüncü birliğin komutanı Yoav‟ın kardeşi Asahel‟di. Sonradan yerine oğlu Zevadya geçti. Birliğinde 24 000 kişi vardı. 8Beşinci ay için beşinci birliğin komutanı Yizrahlı Şamhut‟tu. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 9Altıncı ay için altıncı birliğin komutanı Tekoalı İkkeş oğlu İra‟ydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 10Yedinci ay için yedinci birliğin komutanı Efrayimoğulları‟ndan Pelonlu Heles‟ti. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 11Sekizinci ay için sekizinci birliğin komutanı Zerahlılar‟dan Huşalı Sibbekay‟dı. Ko-mutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 12Dokuzuncu ay için dokuzuncu birliğin komutanı Benyaminoğulları‟ndan Anatotlu Aviezer‟di. Komuta-sındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 13Onuncu ay için onuncu birliğin komu-tanı Zerahlılar‟dan Netofalı Mahray‟dı. Komutasındaki birlikte 24 000 ki-şi vardı. 14On birinci ay için on birinci birliğin komutanı Efrayimoğulla-rı‟ndan Piratonlu Benaya‟ydı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı. 15On ikinci ay için on ikinci birliğin komutanı Otniel soyundan Netofalı Helday‟dı. Komutasındaki birlikte 24 000 kişi vardı.
Devamını Kutsal Kitap’ınızdan okuyabilirsiniz!

Ordudaki Görevler
1.Tarihler 27:1-34

Davut dini grupları atadıktan sonra şimdi askeri grupları da atamaktadır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
1-34: Diğer bölümlerde kaydedilen Levililer‟e nazaran askerlikle ilgili ka-yıt çok kısa gözükmektedir. Açıkça görülüyor ki Davut‟un evini RAB yapmazsa, krallığı için gösterilen tüm uğraşlar boştur. Eğer topluluğumun amacı RAB‟bi övmekten başka bir şey ise, yapılan tüm işler de boş ola-caktır.
25-31: Davut, krallığın sahip olacağı tüm mal varlığı için farklı görevliler atamıştır. Böylece insanlardan daha az vergi alarak krallığı sürdürmek mümkün olacaktır. İsrailliler ise tapınak, dul ve öksüzleri desteklemekle görevliydiler. Davut kendi giderlerini karşılayarak halka yük olmaktan kaçındı. Bunun gibi kendi finansal durumumuzla ilgilenmek, başkalarına yük olmanın önüne geçer. Topluluğumun ve komşularımın yüklerini azaltmak için ne yapabilirim?
32-34: Bu kişiler Davut‟un dostları ve yardım eden yakınlarıdır. Davut krallığın genişlemesi için çalıştığında diğerlerinden yardım istemekten utanmadı. Arkadaşlarımla Tanrı‟nın Egemenliği‟nin büyümesi için bera-ber çalışıyor muyuz?

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
[21/03/2016] VAAZ 49, (1064 kez okundu.)


[21/03/2016] VAAZ 48, (1014 kez okundu.)


[21/03/2016] VAAZ 47, (925 kez okundu.)


[21/03/2016] VAAZ 46, (1011 kez okundu.)

 


[09/07/2002] SUNUŞ, (12842 kez okundu.)


[09/07/2002] EVRENİ SARAN TANRI BİLGİSİ, (13736 kez okundu.)


[09/07/2002] KENDİ DOĞRUMUZU ANLATIRKEN, (13228 kez okundu.)


[09/07/2002] YÜCE TANRI BİRDİR, (13336 kez okundu.)


Tekrar doğuş inancına ortak olmak istermi... (09/01/2017)


  REENKARNASYON (TEKRAR DOĞUŞ) NEDİR?

inShare
7
REENKARNASYON (YENİDEN DOĞUŞ)

REENKARNASYON (YENİDEN DOĞUŞ)

ANILAR, İZLER
İleride de göreceğimiz gibi bu durum, özellikle de önceki hayatlarda
yaşanmış bir travma söz konusu ise, geçmiş yaşamlara ait “izlerin,
anıların” kişiyi daha sonraki yaşamlarında da etkilemeye devam
ettiği gözlenen geçmiş yaşam terapileri için alışılmış bir durumdur.
Herhangi b...


...Devamlı Oku...
499 nolu mya cevap, [8] tuncay gümüş tarafından 19/12/2016 tatihinde yazılmış
(Read More... | 566kes okunmuş)

Siz ne düşünüyorsunuz? (24/01/2017)

İncil, Yakup. 3:1~12 [Dizginlenemeyen Dil]

Yak. 3:1 Kardeşlerim, biz öğretmenlerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğini biliyorsunuz; bu nedenle çoğunuz öğretmen olmayın.
Yak. 3:2 Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Sözleriyle hata yapmayan kimse, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir.
Yak. 3:3 Bize boyun eğmeleri için atların ağzına gem vururuz, böylece bütün bedenlerini yönlendiririz.
Yak. 3:4 Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar taraf...


...Devamlı Oku...
Ne derecede güvenli, Düşük hapı tarafından 24/01/2017 tatihinde yazılmış
(Read More... | 176 kez okunmuş)

İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR? (25/07/2002)
İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR?

ÇARMIHIN SUÇUNUN ÜSTESİNDEN GELME

Belki tüm dikkatimizi toplayan bütün engellerden en büyüğü Kutsal Kitap'ta
  "Çarmıh'ın suçu"nun ne olarak bilindiğidir. Tabi ki bu Mesih'in Çarmıh'ı
  tarafından ortaya çıkan Tanrı'nın eşsiz Kurtuluş yolunu reddedenler içindir.
  Onlar kendi yollarıyla Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışsalar da, bu imkansızdır.
  Tanrı'ya sadece Mesih'in ölümü aracılığıyla yaklaşabiliriz. Sonsuz kurtuluşumuzu
  sağlayabilecek, tek Çarmıhtır.

  Fakat Müslümanlar için Tanrı'nın O'nun tek Oğlu'nun çarmıh...


...Devamlı Oku...
Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?, [594] musa tarafından 24/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 21086kes okunmuş)

İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR?... (08/07/2002)
MARANGOZDAN DA ÖTE Bölüm 1 İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR? Yakın zamanda, Los Angeles’te bazı kişilerle konuşuyordum. Onlara, “Sizce, İsa Mesih kimdir?” diye sordum. İsa’nın büyük bir din önderi olduğu yanıtını verdiler. Bu...

...Devamlı Oku...
İSA RAB Mİ, YALANCI MI, YOKSA DELİ Mİ?, musa tarafından 08/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 13850kes okunmuş):: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com