Hoşgeldiniz!! Hristiyan Topluluğuna

Ad Başlık İçerik  

Hoş geldiniz! Ana Sayfa  ::  İnternet Kilisesi  ::  Yerel Kiliseler  ::  Soru Tahtası
:: Ana Menü ::

Ana Sayfa

İnternet Kilisesi

İncil Okuma

Gündelik Ekmeğimiz

Mesaj Panosu

:: Modüller ::

· Kütüphane
· Vaazlar
· İsa Filmi
· İlahiler
· Linkler
· Soru Tahtası
· Kısa Rehberler
· Bu Siteyi Tavsiye et
· İncil Okuma Tavimi
· Download


:: Etkinlikler ::


Sipariş Formu
Görüşleriniz

  İmanınızı daha geliştirmek için Etkinliklerindeki Formlarını doldurup bize göndereceksiniz. Bizden çok rahatça 'İncil', 'İSA VCD' ve ilgili kitapları alabilirsiniz.

  Sipariş Formunun aracığıyla Mektuplaşma Kursu'na katılıp İSA'nın, İncil'in ve Hristiyanlığın gerçeklerine sahip olabilirsiniz.


:: Java Makinesi ::

Sitemizde arkadaşlarla Chat yapmak için bigisayarınıza Java Makinesi yüklemek zorundasınız.

Hala Chat Odası aktif değilse aşayıdaki linki tuşlayıp Java Makinesini indireceksiniz.

Ve, bilgisayarınıza Java Makinesini yükleyeceksiniz.

Güle güle kulanın!


Java Makinesi

 Sipariş Verirken Dikkat!    ÜCRETSİZ SİPARİŞ VERME    TANIK    MECDELLİ MERYEM'İN GÖZÜNDEN İSA M...    İRTİBAT...  

21.10.2014
Hezekiel 14:12-23
12RAB bana şöyle seslendi: 13“İnsanoğlu, eğer bir ülke bana sadakatsizlik eder, günah işlerse, ben de o ülkeye karşı elimi uzatır, onu her türlü yiye-cekten yoksun bırakır, üzerine kıtlık gönderir, insanları ve hayvanları yok edersem; 14şu üç adam –Nuh, Daniel, Eyüp– orada olsalar bile, doğruluk-larıyla ancak kendi canlarını kurtarabilirler. Egemen RAB böyle diyor. 15“Ya da ülkeye yabanıl hayvanlar gönderirsem ve ülkeyi kimsesiz bıra-kırlarsa, ülke viraneye döner, hayvanlar yüzünden kimse içinden geçe-mezse; 16Varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, bu üç kişi o ülkede ya-şasa bile, ne oğullarını ne de kızlarını kurtarabilirler. Ancak kendi canla-rını kurtarabilirler. Ülke ise viraneye döner. 17“Ya da o ülkeye kılıç gön-derir, ‘Kılıç ülkeyi yarsın’ der, oradaki insanları ve hayvanları yok eder-sem; 18varlığım hakkı için diyor Egemen RAB, bu üç kişi orada olsa bile, ne oğullarını ne de kızlarını kurtarabilirler. Ancak kendi canlarını kurta-rabilirler. 19“O ülkeye salgın hastalık gönderir, kan dökerek öfkemi yağdı-rır, oradaki insanları ve hayvanları yok edersem; 20varlığım hakkı için di-yor Egemen RAB, Nuh, Daniel ve Eyüp orada olsa bile, ne oğullarını ne de kızlarını kurtarabilirler. Doğruluklarıyla ancak kendi canlarını kurtara-bilirler. 21“Egemen RAB şöyle diyor: Yeruşalim’deki insanları ve hayvan-ları yok etmek için üzerine dört ağır yargımı –kılıcı, kıtlığı, yabanıl hay-vanları, salgın hastalığı– gönderdiğimde daha neler neler olacak! 22Orada sağ bırakılacak kimi oğullarınız, kızlarınız olacak, çıkıp yanınıza gelecek-ler. Onların davranışlarını ve yaptıklarını görünce, Yeruşalim’in başına getirdiğim yıkımdan ve her tür felaketten avuntu bulacaksınız. 23Onların davranışlarını ve yaptıklarını görünce avutulacak, Yeruşalim’in başına ge-tirdiklerimin amaçsız olmadığını anlayacaksınız. Egemen RAB böyle di-yor.”

Yargının Kaçınılmaz Oluşu
Hezekiel 14:12-23

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:
Tüm metin Rab doğru kişilerin bile engel olamayacağı yargısını çabuk getirir. Yeruşalim’in durumu o kadar kötü bir noktaya ulaşmıştır ki, Nuh, Daniel ve Eyüp gibi doğru kişilerin doğruluklarının bile yargıya engel olamayacağı vurgulanır. Ancak Tanrı yargısını günahkârların üzerine ge-tirecek ama doğru kişileri koruyacaktır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
13-20: Nuh, Daniel ve Eyüp’ün doğruluğu birleşse bile bu yıkılacak ulusu kurtaramaz, insanlar ancak kendi doğruluklarıyla kurtulabilirler. Doğru kişi, imanla doğru bir hayat sürer ve bununla ancak kendi hayatını kurta-rabilir. Ama Tanrı’nın doğruluğu onların imanları aracılığıyla gelecektir. İmanlıların görevi dünyayı kurtarmak değil, imanlarını korumak ve gü-nahkârların tekrar Tanrı’ya dönebilmeleri için Tanrı’nın doğruluğunu yansıtmaktır.
22-23: Hayatta kalsalar bile Tanrı’nın büyük gazabı Yeruşalim’deki kötü-lerin üzerine gelecektir. Kaçan kişilerin durumuna baktığımızda bulun-dukları yerin ne kadar da korkutucu olduğunu görürüz. Sürgündekiler Tanrı’nın yargısını anladıkları halde bunun normal olduğunu düşündüler (23). Yeruşalim’in düşüşüyle gelen yargının, Tanrı’nın haksızca davran-masından değil ama günah işleyenler yüzünden olduğunu anlıyoruz. Zor zamanlar geçirdiğimizde Tanrı’yı suçlamak yerine yaptıklarımızı şöyle bir gözden geçirmeliyiz.

•        Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği?
•        Bana hangi öğütler verilmektedir?

**Bu metinler "Gündelik Ekmeğimiz" yazarlarının desteği ile hazırlanmaktadır.
[30/05/2008] Vaaz 49, (8085 kez okundu.)


[06/05/2008] Vaaz 48, (8183 kez okundu.)


[11/10/2007] VAAZ 47, (12756 kez okundu.)


[28/09/2007] VAAZ 46, (6002 kez okundu.)

 


[09/07/2002] SUNUŞ, (8256 kez okundu.)


[09/07/2002] EVRENİ SARAN TANRI BİLGİSİ, (8999 kez okundu.)


[09/07/2002] KENDİ DOĞRUMUZU ANLATIRKEN, (8670 kez okundu.)


[09/07/2002] YÜCE TANRI BİRDİR, (8875 kez okundu.)


Kuran Allah sözü mü? (14/10/2014)
Kutsal Kitap'ın değiştirildiğini iddia edenler, siz önce kuranın gerçekten Allah sözü olduğunu kanıtlayın. Çünkü İncil'den Zebur'dan ve Tevrat'tan sonra ortaya çıkan kurandır. Üç kitap Tevrat, Zebur ve İncil birbirine bağlıdır ve birbirini tamamlar. Ama Kuran bunlardan tamamen ayrı bir yol tutar! Biz Kutsal Kitap'ın değiştirilmediğini kanıtlamak zorunda değiliz. Asıl müslümanlar kuranın gerçekten Allah sözümü bunu kanıtlamaları gerektir!

Bir insanla tanıştığınızı düşünün. Bu öyle bir insan ki dün söylediği il...


...Devamlı Oku...
Lut ile kızlarının olayı, [3] Mesihci tarafından 13/10/2014 tatihinde yazılmış
(Read More... | 23kes okunmuş)

[re] inanç ciddi konudur (12/05/2012)
arkdaşlar k.kerim incil gibi yazılmamıştır sorularınızı tel müftülüklere sorarsanız kesin net bir cevaplar alırsınız ama kısaca şunu söyleyim tartışmak hakaret etmek istemediğim  için değil aklımdaki soruları dile getirmeye çalışcağım

incil farklı kişiler tarafından farklı tarihlerde yazılmıştır kaynak
http://www.kampusweb.com/makaleler/kutsalkitap.html
Şaşırtıcı bir şekilde Kutsal Kitap'ın bütün yazarl...


...Devamlı Oku...
christ oku, [18] mehmet tarafından 11/05/2012 tatihinde yazılmış
(Read More... | 815 kez okunmuş)

İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR? (25/07/2002)
İSA MESİH - NASIL ÖLMÜŞ OLABİLİR?

ÇARMIHIN SUÇUNUN ÜSTESİNDEN GELME

Belki tüm dikkatimizi toplayan bütün engellerden en büyüğü Kutsal Kitap'ta
  "Çarmıh'ın suçu"nun ne olarak bilindiğidir. Tabi ki bu Mesih'in Çarmıh'ı
  tarafından ortaya çıkan Tanrı'nın eşsiz Kurtuluş yolunu reddedenler içindir.
  Onlar kendi yollarıyla Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışsalar da, bu imkansızdır.
  Tanrı'ya sadece Mesih'in ölümü aracılığıyla yaklaşabiliriz. Sonsuz kurtuluşumuzu
  sağlayabilecek, tek Çarmıhtır.

  Fakat Müslümanlar için Tanrı'nın O'nun tek Oğlu'nun çarmıh...


...Devamlı Oku...
Kutsal Kitap Değiştirildi Mi?, [621] musa tarafından 24/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 17820kes okunmuş)

İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR?... (08/07/2002)
MARANGOZDAN DA ÖTE Bölüm 1 İSA’YI BU DENLİ FARKLI KILAN NEDİR? Yakın zamanda, Los Angeles’te bazı kişilerle konuşuyordum. Onlara, “Sizce, İsa Mesih kimdir?” diye sordum. İsa’nın büyük bir din önderi olduğu yanıtını verdiler. Bu...

...Devamlı Oku...
İSA RAB Mİ, YALANCI MI, YOKSA DELİ Mİ?, musa tarafından 08/07/2002 tatihinde yazılmış
(Read More... | 9355kes okunmuş):: Kütüphane ::

· Hıristiyanlığın Temelleri
· Hıristiyan olmak için ne yapmalısınız?
· Tanrı Çizgisi
· Tanrı'nın Sözünden Cevaplar
· Nihai Sorular
· İsa Kimdir?
· Neden Kurban?
· Bana Tanrı'yı Anlat
· Bilimsel Makale
· Marangozdan da öte
· Tarihsel Kanıt
· Boş Mezar
· İznik Konseyi hakkında
· Yehova Şahitleri
· Kur'an, İsa'yı nasıl anlatıyor?
· Son zaman azizleri(mormonlar)


:: Okuma Takvimi ::


· Ocak Okuma Planı

· Şubat Okuma Planı

· Mart Okuma Planı

· Nisan Okuma Planı

· Mayıs Okuma Planı

· Haziran Okuma Planı

· Temmuz Okuma Planı

· Ağustos Okuma Planı

· Eylül Okuma Planı

· Ekim Okuma Planı

· Kasım Okuma Planı

· Aralık Okuma Planı


İsa'nın Yuhanna'ya verdiği Vahiy söyle diyor.
"Bu peygamberliğin sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu! Çünkü beklenen zaman yakındır."(Vahiy 1:3)
Diliyoruz ki, Tanrı'nın vermiş olduğu sonsuz yaşamı ve gerçek yolunu bu sitenin aracıliği ile bulmanızı arzu ederiz.
Her mesaj panosundaki içeriklerin yasal sorumlulukları yazarlara aittir ve içerikler incil.com'nun ilkeleri ile bağdaşmayabilir.
© 1998~2014, www.incil.com